Kur’an Ve İçerdiği Mesajlar

Kur'an Ve İçerdiği Mesajlar nelerdir? Kur'an'ın bizim için önemi nedir? Kur’an’ı kerim tek din olan İslam’ın esas kaynağıdır.

Kur'an-ı Kerim ve İçerdiği Mesajlar Nelerdir

Paylaş

Kur’an Ve İçerdiği Mesajlar nelerdir? Kur’an’ın bizim için önemi nedir? Kur’an’ı kerim tek din olan İslam’ın esas kaynağıdır. Kelam ve anlam olarak Allah’tandır ve onun kitabıdır. Vahiy meleği olan Cebrail vasıtası ile evrensel ve son peygamber olan Hz. Muhammed (SAV) efendimize indirilmiştir ve onun tarafından insanlara sunulmuş bir kitaptır.

Kur’an’ı Kerim Allah’ı İnsanlara Tanıtır

Yüce kitabımız bizlere Allah’ı yüzün üzerinde sıfat ile tanıtır. Allah bir ve tektir. Varlığını sadece kendisinden alır. En ufak zerreden bütün galaksilere kadar her şey onun iradesi sayesinde var olmuştur. Ve halen de var olmaya devam etmektedir. Allah asla doğmamış ve asla doğurmamıştır. Bilinen ya da bilinmeyen hiçbir varlık ona benzemez, onun eşi ve benzeri olamaz. Allah, dilediği şeyi dilediği anda ve dilediği kadar yaratma kudretine sahip tek güçtür. Kimseye muhtaç değildir ve sadece muhtaç olunandır. Yarattığı canlı ya da cansız tüm varlıklar üzerinde tek egemenlik ona aittir.

Evreni İnsanlara Tanıtır

Evreni ve üzerinde yaşadığımız yer küreyi anlatır. Her şeyin yoktan var edildiğini ve asla tesadüfen oluşmadığını ısrarla insanlara vurgular. Kıyameti insanlara anlatır ve tüm bu düzenin bilinmeyen bir zamanda ama zamanı geldiğinde değişeceğini anlatır. Bu evren nasıl yoktan var edildi ise yine aynı şekilde Allah’ın kudreti ile yok olacağını belirtir. Bilinen fiziki evrenin ötesinde başka anlamlar ve oluşumlar barındıran ve başka bir düzenin kurulacağı/kurulduğu cennet ve cehennem gerçeğini insanlara ısrarla hatırlatır. Çeşitli benzetmelerle ölümle birlikte başlayacak ahiret âleminin cennet açısından çok daha mükemmel, cehennem açısından ise son derece ıstıraplı olacağını insanlara anlatır ve tanıtır.

Kur’an’ı Kerim İnsanı Anlatır

En güzel biçimde yaratılmış bir varlıktır. İrade sahibidir ve bu onun en büyük özelliği ve gücüdür. Yapmak ya da yapmamak konusunda özgür bırakılmıştır ve işlediği ameller neticesinde ahiret hayatındaki konumunu belirleyecektir. Diğer ifade ile insan kendi kaderini belirleyebilen bir varlık olarak yaratılmıştır. Fıtratında kötülük ve iyilik vardır. Kendisinden iyilik yapması beklenmiş ve kötülüğü yenerek Allah’ın rızasını kazanması emredilmiş ve bunu başarması halinde sonsuz ve muhteşem bir cennet hayatı ile müjdelenmiştir. Allah’ın rızasını kazanmasının yolu ve yordamı da kendisine Kur’an ile sunulmuştur. Ona itaat etmeli, emir ve yasakları yerine getirmeli ve arınmış temiz bir varlık olarak Allah’ın huzuruna çıkması istenmiştir. Yaptıklarından sorumlu tutulacak ve sorgulanacak bir varlıktır. Mükâfatı cennet, cezası ise cehennem olacaktır ve buralarda sonsuza dek kalarak ebediliğe erdirilecektir.

İnsanlığın Tarihini Kısaca Anlatır

İnsanların önderi olan peygamberleri anlatır ve tanıtır. Peygamberlerin özelinde çeşitli örnekler vererek insanlığın tarihini özet olarak sunar. Zalim olan yöneticileri ve toplumları anlatır ve nasıl helak edildiklerini açıkça belirtir. İnsanların geçmişte olan bu olaylardan ibret alarak Allah’ın buyruklarına uymasını ve kendisine sunulan bu geçici hayatı olması gerektiği gibi yaşamasını belirtir ve bu hayatın geçici bir hayat olduğunu ve er ya da geç onun huzuruna çıkılacağı defalarca belirtilir. İnsan hayatının kısalığı ve bu hayatın gelip geçici olduğu ve bir imtihan yeri olduğu çeşitli örneklerle anlatılır ve anlaşılması istenir.

Kur’an’da Anlatılan Diğer Bazı Konular

İnsanın insana kul olmaması gerektiği, insanların üzerinde tahakküm kurulmaması gerektiği, insanlara zulmedilmemesi gerektiği, insanların sömürülmemesi adil ve erdemli bir hayat düzeni kurulması gerektiği defalarca anlatılır.

Tek egemen olanın Allah olduğu, insanların renk, dil ve ırk ayrımına tabi tutulmadan hür ve serbest bir biçimde yaşamaları gerektiği ve tüm insanların Allah katında eşit olduğu vurgulanır. Üstünlüğün renkte, ırkta ya da başka bir şeyde olmadığı, üstünlüğün sadece takvada olduğu anlatılır.

Kur’an Ve İçerdiği Mesajlar için özgürlüklerin asla sınırlandırılamayacağı, sadece insan haklarına açıkça tecavüz edilmesi durumunda bu sınırın koyulabileceği anlatılır. Düşüncelerinden dolayı insanlara zulüm yapılamayacağı ve cezalandırılamayacağı çok açık anlatılır. Kimseye zorla bir şey dayatılamayacağı ve insana ret etme, inkâr etme özgürlüğünün dahi tanındığı ve tek cezalandırıcının Allah olduğu belirtilir. Kimsenin kendisini Allah yerine koyup onun adına hüküm bildirmemesi ve insanları cezalandırmaması gerektiği anlatılır. Küfürde de insanların serbest bırakıldığı ve küfür ve inkâr içinde olanların cezasının sadece Allah tarafından günü geldiğinde verileceği ve yapılan her eylemin mutlaka bir karşılığının kendisine bazen bu dünyada ama mutlaka ahirette verileceği açıkça anlatılır.

İslam’da İyi Olmak

Herkese adil davranılması gerektiği, düşmana bile adil davranılması ve kendisini savunma hakkının verilmesi gerektiği belirtilir.

İşlerin mutlaka ehline ve liyakat sahibine verilmesi gerektiği açık ve net anlatılır.

Sadece insana değil insanın dışındaki tüm canlılara da zulmün yasak olduğu ve her şey Allah tarafından yaratıldığı için canlı cansız hiçbir şeye ihanet edilmemesi ve zulmedilmemesi gerektiği belirtilir.

Yasaların herkesi bağladığı ancak verilecek cezanın sadece şahsi olması gerektiği anlatılır.

Aile düzeninde ve toplumsal yaşayış alanında onlarca örnekle nasıl davranılması ve yaşanılması gerektiği anlatılır.

Kur’an Ve İçerdiği Mesajlar arasında miras hukuku hakkında çok detaylı bilgiler verilir ve İslam öncesinde olmayan kadının mirastan hak alması gerektiği geniş biçimde anlatılır.

Kadın ve erkeğin eşit olduğu ve kimsenin cinsiyetinden dolayı önde ya da arkada olmadığı, herkesin Allah katında eşit olduğu ve insanlarında birbirine aynı eşitlikle davranması ve birbirlerine öyle bakması gerektiği defalarca anlatılır.

İslam'da İyi Birey Olun

İslam’da İyi Birey Olun

Haramların ve yasakların açık bir şekilde anlatıldığı ve bunların asla değiştirilmemesi gerektiği ve meşrulaştırmaya çalışılmaması gerektiği belirtilir.

İnsandan yapması istenen farzların yapılması halinde sevap kazanılacağı, yapılmaması halinde ise büyük günah işleneceği belirtilir. Yapılmamasının günah ama inkâr edilmesinin ise İslam dışı ve dinden çıkmayı gerektirdiği net olarak belirtilmiştir.

Allah’ın yapılan ibadetlere ihtiyacı olmadığı ve bu ibadetlerin sadece kulluk bilincinin ve Allah’a itaatin bir göstergesi olduğu ve Allah’ın rızasını kazanmanın bir yolu olduğu anlatılır.

Kur’an Ve İçerdiği Mesajlar için elbette yukarıda anlatılanları ve çok daha fazlasını anlamanın yolu açık bir kalple ve istekle Kur’an’ı okumak, araştırmak, âlimlerin ne dediğine kulak vermek ve anlatılanlar ile yazılanlar üzerinde düşünmek ve bu fikirlerin Kur’an’a uyup uymadığını karşılaştırmak ve bu yönde hayatı yaşamaya gayret etmek gerekir. Yazılan ve söylenen her şeye körü körüne inanmamak ve asıl bilginin ve en doğru bilginin Kur’an’da olduğunu bilmek ve sürekli onu okumak gerektiği de akıldan çıkarılmamalıdır. Çünkü Kur’an bir defa değil defalarca okunması ve üzerinde düşünülmesi gereken insanlığın adeta anayasası niteliğinde bir kitaptır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir