Adetli Kadın Oruç Tutabilir Mi?

Adetli Kadın Oruç Tutabilir Mi? Hayızlı bayanların oruç tutmasını diyanet dilinden derledik.

Hayızlı kadın oruç tutmalı mı

Paylaş

Adetli Kadın Oruç Tutabilir Mi? Hayızlı bayanların oruç tutmasını diyanet dilinden derledik.

Merak edilen konulardan biri olan adetliyken oruç tutulur mu konusu hakkında islam alimleri tarafından yapılan açıklamalarda, adetli iken oruç tutulmasının haram olduğu ve bu sebeple de adetli iken orucun tutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Adetli Kadın Oruç Tutabilir Mi? Bu konu hakkında büyük islam alimlerinden biri olan Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle buyurmuştur: “Hayızlı kadına Kâbe’yi tavaf etmek haram olduğu gibi, namaz kılmak ve oruç tutmak da nas ve icmâ ile haramdır.” [İbn Teymiyye, Mecmûu’l-Fetâvâ: 26/176] ve birçok kadınlar tarafından merak edilen bu hassas konu hakkında bir başka islam alimi olan İmâm eş-Şirbinî rahîmehullâh ise şöyle buyurmuştur: “Hayızlı kadının oruç tutmasının haram olduğu ve (tutsa bile) bunun sahîh olmadığı konusunda icmâ vardır.

Adet gören kadın oruç tutabilir mi? Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında adetli iken, 5 vakit farz namazlarının kılınması dinimizce caiz olmadığı ve hatta haram olduğu gibi, adetli iken Ramazan ayında oruç tutulmasının da haram olduğu görülmektedir. Nitekim kadınların adetli iken temizlendikten sonrasında oruç ibadetine yönelmesi gerektiği hakkında Yüce Rabbimiz ise şöyle buyurmuştur;

“Sana hayız halinden sorarlar. De ki: O, bir ezadır (rahatsızlıktır). Hayız halinde kadınlardan ayrılın ve temizleninceye kadar onlara (cinsel anlamda) yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allâh’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allâh çok tevbe edenleri sever ve çok temizlenenleri de sever.”[el-Bakara: 2/222] Bu ayetten de anlaşılacağı üzere hayız yani adetli olmanın bir tür rahatsızlık durumu olması sebebiyle, ve bu sebeple de bireylere manevi yönden de rahatsızlık ve huzursuzluk vermesi sebebiyle, oruç tutulmaması emredilmektedir.

Adetli kadın oruç tutabilir mi

Adetli kadın oruç tutabilir mi

Peygamber Efendimiz İle Kadınlar Arasında Geçen Diyalog

Adetli Kadın Oruç Tutabilir Mi? hayızlı kadın oruç tutar mı diyanete göre; Günümüzün en fazla merak edilen meseleleri arasında yer alan  adet gören kadının oruç tutup tutamadığı konusunda peygamber efendimiz ile yoldan geçen kadınlar arasında diyaloga bakıldığında da, adetli bir kadının oruç tutamayacağı gibi ayrıca namaz da kılamayacağı görülmektedir. Peygamber efendimiz tarafından kadınlara, Kadınlar hayız olduğu zaman namaz kılmazlar ve oruç tutmazlar değil mi? şeklinde soru sorulması üzerine, kadınların ”Evet ey Allah’ın Resulü, kadınlar adetli iken oruç tutamazlar ve namaz kılamazlar” demiştir.

Adetli İken Farkında Olunmadan Oruç Tutulması Günah Mı?

İslam ulemaları tarafından da belirtildiği üzere kadınların adetli iken farkında olunmadan oruç tutmasında günah söz konusu olmamaktadır. Ancak, farkında olunması durumunda kasti bir şekilde adetli iken oruç tutulması veya namaz kılınması haram olduğundan günaha girmiş olunmaktadır. Bu bakımdan, Yüce Rabbimizin hoşnutsuzluğuna ve gazabına neden olabileceğinden ve dinimizce haram bir eylem olması sebebiyle adetli iken kesinlikle oruç tutulmamalı ve namaz kılınmamalıdır.

  1. nsgnsd dedi ki:

    iyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir