A’la Suresinin Bize Anlattıkları

A'la Suresinin Bize Anlattıkları: İnsan evrendeki tüm yaratılanların oluşturduğu tesbih korosuna dahil olmalı ve iradesini kullanarak bu korodan asla ayrılmamalı ve ebedi cennet yurdunu hak etmelidir.

ala suresi anlatılmak istenenler

Paylaş

A’la Suresinin Bize Anlattıkları: İnsan evrendeki tüm yaratılanların oluşturduğu tesbih korosuna dahil olmalı ve iradesini kullanarak; bu korodan asla ayrılmamalı ve ebedi cennet yurdunu hak etmelidir.

A’la Suresi Ayetleri

A’la Suresi 1-5. Ayetler: Bu sure Cenab-ı Allah’ın mübarek adının tesbih edilmesi emri ile başlamaktadır. Hemen ardından yaratıcı olmak, düzenleyici olmak ve varlıkları en küçük ayrıntısına kadar ölçüp biçmek ve onları fıtratlarına uygun olan yola iletmek anlamlarını içeren sıfatların bildirilmesi vardır. Doğada asla tesadüflere ve rastgeleliklere yer olmadığını belirtmek için otların bitmesi ve daha sonra kapkara kuru bir şekle dönüşmesi belirtilmiş ve bu kurumuş otların tekrar dönüşüm geçirerek yeniden yeşermesinden hareketle insanların da öldükten sonra tekrar diriltileceği konusunda adeta ders verilmektedir.

A’la Suresi 6-8. Ayetler: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in eğitime tabi olacağı, asla sahipsiz bırakılmayacağı; her şeyden haberdar olan yüce Allah’ın peygamberimizi sonuçlara çok daha kolay ulaştıracağı ifade edilmiştir. Peygamberimizin insanlara öğüt vermesi bu ayetlerde istenmiştir. Bu ayet gayet açık olarak ortaya şu gerçeği koymaktadır ve insanların çevresindekilere öğüt vermesi; tecrübelerini aktarması ve bu sayede bilginin bir nesilden bir başka nesle geçerek yüzyıllar boyunca devam etmesi amaçlanmıştır.

A’la Suresi 9-12. Ayetler: Bu ayetlerde öğüdü veren kişinin öğüdü doğru bir şekilde verip vermediği ile ilgilenmesi istenmektedir. Verilen öğüdün bir fayda verip vermediğinin ya da kime fayda verdiği ve vermediği ile ilgilenilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Saygılı olan kişilerin verilen öğütten doğru bir şekilde faydalanacağı ancak azgın olanların ise verilen öğütten uzaklaşacağı vurgulanmıştır. Böylece öğüde değer vermeyenlerin ve gereğini yapmayanların en sonunda cehennem ateşine yaslanmış olacağı açık olarak belirtilmektedir.

A'la Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu

A’la Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu

A’la Suresi Anlatılmak İstenen

A’la Suresi 13-15.Ayetler: Bu ayetlerde ise ilk ayette olan teşbih ile 9. ayetteki öğüt arasında bir ilişki ve bağ kurulmaktadır. Arınmak, yüce Allah’ın ismini anmak ve tevhide yönelik amellerde bulunmak başlıkları belirtilmiş ve bu davranışların insanı kurtuluşa götüreceği bir müjde olarak verilmiştir.

A’la Suresi 16-17.Ayetler: İnsanlar tüm bu gerçekleri bir kenara bırakıp dünya hayatını tercih etmektedirler ve bu iki ayette bu durum ortaya konmuştur.

A’la Suresi 18-19.Ayetler: Tüm bu anlatılanların genel bir bilgi olduğu ve insanlık ve peygamberler tarihinin bu sistem üzerine devamlılığını sürdürdükleri bu ayetlerde ortaya koyulmaktadır. Esas olarak bu sistemin tüm peygamberlerdeki misyon ve ruh birlikteliklerinin en önemli delillerinden biri olduğu bu ayetlerde ve bu surenin tamamında vurgulanmaya çalışılmıştır.

Hz. Muhammed’in kişiliğinde vahyin saçmış olduğu aydınlığın tüm insanlığı kuşatabilecek nitelikte olduğu Al’a suresinde bizlere anlatılmak istenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir