Allah

Allah, Allahü teâlâ'nın zat ve özel adıdır. Diğer sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri ile ilgili Cenab-ı Hak emrediyor.

Allah

Paylaş

Allah, Allahü teâlâ’nın zat ve özel adıdır. Diğer sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri ile ilgili Cenab-ı Hak emrediyor: “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin.” (Araf,180)

Kur’an-ı Kerim de Esma’ül Hüsna tarafından ilk inen isim, Allah’tır. Zira ilk inen ayet besmele şeklinde inmiştir ve Allah’ın 99 isminin en büyüğü ve ilk olanıdır.

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) şöyle ifade ediyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim ezberlerse şayet cennete girecektir. Allah tektir ve teki sever.” Esma’ül Hüsna‘nın bütün manasını içinde toplar. Allahü teâlâ’nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu nedenle el-Esma’ül Hüsna olarak bilinen tüm sıfatlar ve isimler bu ada yakındır. Bu sebeple”Rahim, Rahman, Gaffar, Aziz, Kahir Allah’ın adlarındandır deriz.” Lakin Allah, sadece Rahman’ın adlarındandır” demeyiz.

Allah İsmi Kur’an’da Kaç Kez Geçmektedir?

Allah

Allah

Allah isimi Kur-an’ı Kerim’de 2697 yerde geçmektedir.

Allah’ın güzel adları vardır. En güzel adlar Allahü teâlâ’nındır. Gerçi Allahü teâlâ zatında birdir ve zatının adı Allah’dır. Ancak sayı olan bir gibi eşi vb. bulunabilecek biçimde bir birlikle değil, eşi vb. mevcut olmayan kudretli bir birlikle birdir. Zatında sadece vahid değil, birdir: İlahi hitapta bulunan “Biz, şehadet ettik, yarattık.” gibi çoğul kullanımları ihtişam ve azamet , işte ilahi sıfat ve adların bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki,

Allah yüce adı, tüm bu sıfat ve isimlerin tamamını içerisine alan bir yüce addır. Allah adı, Allahü teâlâ‘nın kendisi gibi, eşi vb. olmayan bir addır. Sıfat ve adların çokluğu, zatın çokluğuna gerek duymadığından dolayı o isim ve sıfatların her biri Allah’ın eşsiz özelliklerinden birine işaret eder. Hz. Adem’e öğretilen de isimlerin en güzelleridir. En güzel adlar Allah’a mahsustur. O Halde ey müminler, Allahü teâlâ‘ya o isimlerle dua ediniz, Allahü teâlâ‘yı onlarla çağırınız ya da Allahü teâlâ‘yı bu güzel isimlerle adlandırıp anınız.

Allah Sevgisi

Tenbih : Kul, Allah’a tüm kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü Allahü teâlâ’dan başkasını görmemeli, Allahü teâlâ’dan başkasına iltifat eylememeli, Allahü teâlâ‘dan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı, Allahü teâlâ‘dan başkasından korkmamalıdır.

O’nun zat ve özel ismidir. Diğer isimleri fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile alakalıdır.

Eşi ve benzeri olmayandır. Bütün noksan isim ve sıfatlardan münezzeh olan tek ilahtır. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün sıfatlarını kuşatan özel ismidir ve isimlerin sultanıdır.

O bizi O’nu bilmemiz ve sevmemiz için yarattı. O’nun Allah ismi, ismi azamdır. Allah O’nun özel ve has adıdır.

Allah ismi, 99 fiil ve sıfatını kapsayan muhteşem bir elmastır.

O’nun her bir ismi ve sıfatı gök ve yer kadar geniştir ancak Allah ismi bunların da hepsini kapsar.

Allah isminin gerçek anlamını ve haşmetini en iyi O bilir. Hiçbir beşer ve hatta peygamberler dahi O’nun Allah isminin azametini bu dünya hayatı içinde tam biçimde anlayamaz ve idrak edemez.

Tüm Varlıkların Yaratıcısı Allah

O’nun Allah ismi sadece zatına hastır. Akılların alamayacağı kadar azametli ve celal sahibidir.

O doğmayan ve doğurmayandır, benzersiz olandır ve herkesin muhtaç olduğudur. O âlemlerin rabbi olan Allah’tır.

Hz. Âdem’e öğretilen ilk isim Allah’tır.

Müslümanlar O’na en çok Allah ismi ile el açar ve dua ederler.

Hiçlikten var edilen insanlar Allah’a tüm kalpleri ile bağlanmalı ve ona kulluk etmelidirler. Allah’tan başkasına kul olmamalı ve Allah’tan başkasına diz çökmemelidir. O’nun dışındaki hiçbir şeyden ve hiç kimseden istekte bulunmamalı ve O’nun dışında kimseden korkmamalı ve sadece O’na sığınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir