Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

Paylaş

Çocuklara din sevgisi nasıl aşılanır? Konusunda her anne ve baba zamanı gelince bu soru hakkında düşünmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocukların din konusunda ki sorularına cevap verirken çocuk mantığı ile düşünüp, bu doğrultuda bu soruları yanıtlamak gerekmektedir.

İnsan sosyal bir varlık olup, her zaman içgüdüsel olarak bir inanca sahip olmayı, sevmeyi ve sevilmeyi istemektedir. Çocuklara Allah ‘ı sevdirmek için her yaş grubunda, bazı noktalara dikkat etmek büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu konuda yapılacak en ufak bir hata çocukların zihinleri karıştırıp, çıkmaza girmelerine neden olabilmektedir. Bu konuda hareket ederken çocukların 4 yaşına kadar benmerkezci bir düşünceye sahip olup, her olaya inandıklarını da unutmamak lazımdır.

2 ile 3 Yaş Arası Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

2 ile 3 yaş arası çocuklara Allah’ı anlatmak için her şeyden önce çocuk varken olan konuşmalarda, dini sözlere kavrayabileceği şekilde yer vermek gerekmektedir. Çünkü çocukların bu yaşlarından itibaren sevdiği büyüklerini örnek aldıkları bilinmektedir. Bu yüzden melek, cennet gibi kelimelerle olan konuşmalarda, elbet bir yerde bu kelimeler çocukların dikkati çekecektir. Çocukların kelime dağarcıklarının oluşmaya başladığı 2 ile 3 yaş arasında, böylelikle bu kelimeler kafalarında yer alacaktır.

4 ile 5 Yaş Arası Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

Çocukların sevgiyle ilgili kavramları öğrendiği 4 ile 5 yaşları arasında, çocukları korkutmadan Allah’ı sevdirmek gerekmektedir. Bu bağlamda Allah’ın kullarını çok sevdiği ve yarattığı her şeyin kullarının iyiliği için olduğunun, çocuğa uygun bir lisanla anlatılması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim için hazırlanan masallar ve hikâyelerde bu konuda anne, babalara büyük kolaylık sağlamaktadır.

4 ile 5 yaş arası çocuklarında, ibadet etmek ve dua etmek oldukça dikkatlerini çekmekte ve büyüklerini taklit etmeye başlamaktadırlar. Bu nedenle çocuğun büyüklerini taklit etmesine izin verip, beraber namaz kılmak, dua etmek ve camiye giderken çocuğu da götürmek gerekmektedir. Dua etmenin ve şükür etmenin önemi anlatılmalıdır. Böylelikle çocuklar Allah’a yaklaşmaya başlamaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre bu yaştaki çocuklarda, ölüm korkusu ve ölüm kavramını tanıma başladığı için özellikle bu konuda çok dikkatli yaklaşılması çok önemlidir. Bu konuyla bağlantı olarak ahiret konusu ve ölümden sonra yaşanacaklar çocukları korkutmadan izah edilmelidir. Aynı zamanda bu yaştaki çocuklara din sevgisi vermek için onların sorduğu bazı soruları da anlayışla karşılamak lazımdır.

6 ile 7 Yaş Arası Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

6 ile 7 yaş arası çocukların yaptığı duaları, ibadetleri ve şükürleri takdir etmek gerekmektedir. Bu yaş arası çocukların büyüklerine, kendilerini beğendirmek istemesinden dolayı bu takdirler onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır.

8 ile 9 Yaş Arası Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

Çocukların vicdan ve olayları soyut değerlendirme yeteneklerinin başladığı bu yaşlara kadar, çocuklara cehennem, günah ve sevap kavramlarından bahsetmemek lazımdır. Ayrıca çocukların yaptığı hatalara ‘’çok günah yaptığın’’gibi cümleler ile yaklaşmamak gerekmektedir. Yine bu yaştaki çocuklara dini eğitim konusunun kitaplarla, oyunlarla ve bulmaca gibi aktivitelerle de verilmesi uygun olmaktadır.

10 ile 14 Yaş Arası Çocuklara Din Sevgisi Nasıl Aşılanır?

10 ile 14 yaşları arasındaki dönem çocukların sorgulayıcı ve eleştirici düşüncelere başladığı yaşlar olmaktadır. Çocuk ailesinin söylediği bazı şeylere tepkili yaklaşabilmektedir. Bu nedenle çocuklara bu dönemde verilecek olan dini eğitimin okul aracılığı ile olması daha yerinde olmaktadır.

Çocuklara Din Eğitimi Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklara din eğitimi verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta korku ile değil, sevgi ile yaklaşılması olmaktadır. Tüm insanlarda korku duygusu uzaklaştıran bir duygudur.  Bu nedenle çocuklara Allah’ı anlatırken korku eksenli yaklaşmak, çocuğun olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Dini olarak Allah’ın seven ve koruyan olduğunu çocuğa anlatmak gerekmektedir. Bu şekilde çocuğun Allah’a olan sevgisi ve ilgisi artacaktır.

Anne ve babaların çocuklarına dini eğitim verirken düştükleri en büyük hatalardan biri yasaklarla dini empoze etmeye çalışmaları olmaktadır. Anne ve babaların Allah’ı yasaklar koyan, cezalar veren olarak tanıtması, henüz Allah’ı bilmeyen çocuklar için hayli korkutucu olmaktadır. Bu nedenle bu konuda sevgi odaklı yaklaşılması çok önemli olmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre çocukluk çağında alınan doğru bir dini eğitimin, çocukların ilerideki yaşamlarında olumlu tesirler hissetmesini sağlamaktadır. Bu nedenle çocuklara din sevgisi aşılamak için iyi bir yönlendirme ve doğru yaklaşımlar sergilenmesi şarttır. Bu dini eğitimin iyi olması için anne ve babaların çocuğun her yaştaki psikolojisini iyi bilip, buna göre değerlendirmeler yapması da gerekmektedir.

Dini eğitimi çocuğun düşünce tarzı ile vermek her zaman sonucun daha iyi olmasına katkı sağlamaktadır. Çocuklar duygusal bir yapıya sahip oldukları için, olaylara da duygusal yaklaştıkları hiç bir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Çocukların zihin gelişmelerini tamamlama dönemlerinde, onları korkutmadan sağlıklı bir yaklaşım sergilemek lazımdır.

Psikologlara göre çocuğun dört yaş ve yedi yaş arasındaki gelişimi ömür boyu sürecek karakterini belirleyen dönem olarak işaret edilmekte olup, bu yaşlarda verilecek doğru bir dini eğitimin çocuğun bütün hayatını etkileyeceği de göz ardı edilmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir