Dinimizde Tesettürün Önemi Nedir?

Dinimizde Tesettürün Önemi Nedir? Tesettür'ün Anlamı Arapça setr yani "örtmek” kelimesinden türemiştir.

Dinimizde Tesettürün Önemi Nedir

Paylaş

Dinimizde Tesettürün Önemi Nedir? Tesettür’ün Anlamı Arapça setr yani “örtmek” kelimesinden türemiştir. Kur’an-i Kerim’in Nur suresi 31. ve Ahzab suresi 59. ayetlerinde kadınların örtünmesi ile ilgilidir. Fıkıh manasında ise kadınların ve erkeklerin örtünmesidir. Genel olarak avret yani görülmesi haram olan yerlerin örtünmesi, onları örten giyimler manasında kullanılır.

İslam dininde tesettür yani örtünme sadece kadınlara emredilmiş sanılır. Oysaki A’raf Suresi 26. ayetinde “Ey Ademoğulları” diye seslenilir. Yani gelen emir kadın-erkek herkesi kapsar. Ve ayetin devamında giyimin sebeplerinden bahsedilir. Sonunda da Takva örtüsünden bahsedilerek örtünmenin asıl manası verilir.

Takva, Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle günahtan kaçınarak, sakınarak yaşamak manasına gelir. Buradan da anlaşılacağı üzere insanlara örtünme takvalı bir yaşam için araçlardan biridir.

Günümüzde Tesettür Konusu ​​​​​​​

Tesettür ne yazık ki günümüzde bazı kesimler tarafından Müslüman olan kadınları diğerlerinden ayırmak için bir asli unsur gibi kullanılıyor. Daha da kötüsü tesettür olarak kabul gören -ki bunun bir çok mezhebe göre farklı ölçüsü var- giysileri giymeyen bayanlar bu kesimler tarafından günahkar hatta kafir ve dinden çıkmış olarak isimlendiriliyor. Oysaki Allahü teâlâ, Kur’an-ı Kerim ile tüm ölçüleri ortaya koymuştur: Nur suresi 30.ayette erkeklere, 31.ayette de bunun şekilleri kadınlara bildirilmiştir.

Dinimizde tesettürün önemi; örtünmenin amacı olan takvalı yaşam; takvalı yaşam için en önemli gerekliliklerden biri başkalarından sakınmak ve böylece ırzını koruma bu ayetlerde açıkça belirtilir. Kur’an-ı Kerim bir bütündür. Bütün ayetler bir birini tamamlar ve özellikle insanların edepli, dosdoğru bir hayat sürmeleri için Allah tarafından indirilmiş tamına bir kılavuzdur. Ve hiç bir yerinde tesettüre giymiş kadınlar Müslüman, diğer şekilde giyinenler değildir diye bir ibare bulunmaz. Ne yazık ki bu düşünce de olanlar kadınlarımızın sadece dış görünüşleri ile ilgilenerek geri kalan her türlü insani özelliğini arka plana atmakta ve erkekle kadın arasında bir uçurum yaratmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir