Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir? İslam dinine inanan her bireyin dua ve sure arasındaki farkları bilmesi gerekmektedir.

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir

Paylaş

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir? İslam dinine inanan her bireyin dua ve sure arasındaki farkları bilmesi gerekmektedir. Oysa çoğu kimse duayı ve sureyi birbirine karıştırmaktadır.

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sure nedir?

Sure Kur-an’ı Kerim‘de her bir besmele arasında geçen ayetlerden oluşan bölümlerdir. Toplamda 114 sure bulunur kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim‘de. Sureler inanç ve ibadetleri içerdiği gibi, hukuki ve ahlaki konuları da içermektedir. Emirler, öğütler, yasaklar ve haramlar bir bir anlatılmakta ve örnekler verilmektedir.

Dua nedir?

Dua yalvarıp, yakarma, isteme, şükretme, niyaz etme, iman etme dil ile söyleme kalp ile taktik etme yolu ve yöntemidir.

Dua ve sure arasındaki farklar

  • Dua kişinin istekleri şükürlerini içerir İmanını kuvvetlendirmek için Allah’a inancını tasdik ve kalben dile getiren yakarıştır.
  • Sure direk Allah’ın buyruğunu içeren emirlerdir. İnsanın akıl etmesi, kalben inanması ve uygulaması Allah’a sadakatle bağlı olarak dil İle söylemesi gereken ayetlerden oluşur.
  • Dualar kişiden kişiye değişir, ancak bazı dualar vardır ki Amentü gibi imanın şartlarını içerir ezberlenir ve okunur kalben inanarak Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunur.
  • Oysa ayetleri barındıran sureleri değiştirilemez aynıyla okunur.
  • Yine dualar abdest almaksızın okunabiliyor.
  • Surelerin ise abdestli okunması üzerinde değişik yorumlar vardır.
  • Dualar şükür, teşekkür sığınma, isteme vb. ihtiyaçları dile getirerek manevi dünyayı güçlendirmektedir. Ruha dinginlik ve rahatlık vermektedir.
  • Sureler anlamca okunduğu kelimeleri mealen bilinmiyor ise kişiyi Allah’a tam sığınmanın onun Kur-an’ı Kerim‘ine sarılmanın ve dualarını okumanın rahatlığı ile manevi dünyasına etrafını saran Melek’leri ile korunmuştuk sığınmışlık ve rahatlık duygusunu vererek duaların bir çeşit ön hazırlık safhasını oluşturmaktadır.

Dua dinin, imanın, inanmışlığın özüdür. Maddi manevi isteklerin, ızdırapların Allah’a teslimiyetin manevi ulaşım yoludur. Bu yol evrende genişleyerek kişinin içindeki sıkıntıları manevi olarak uzaklaştırmaktadır Allah’ın sevgisine merhametine şevketine ulaştırmaktadır inananları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir