Ehl-i Beyt Nedir?

Ehlibeyt Nedir? Ehl-i Beyt İslam dini terimidir. Ehl-i Beyt terimi son peygamber Hz. Muhammed`in ev halkı ve akrabalarını tanımlamak için kullanılmaktadır

Ehl-i Beyt Nedir

Paylaş

Ehl-i Beyt Nedir? Ehl-i Beyt İslam dini terimidir. Ehl-i Beyt terimi son peygamber Hz. Muhammed`in ev halkı ve akrabalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Ehl-i Beyt Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed`in birçok hadisinde övülmüştür ve önemsenmiştir. Hz. Muhammed`in Ehl-i Beyt hakkındaki ayetinin meali şöyledir : “Evlerinizde oturun ve eski cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayınız. Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve Allah ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt Allah sizin günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.

Ehlibeyt Nedir?

Bazı İslam alimlerine göre Hz. Muhammed`in Ehl-i Beyt`i içinde sadece hanımları vardır. Diğer alimlere göre eşi, çocukları, torunları ve damadı Hz.Ali de Ehl-i Beyt içerisindedir.

Ehl-i Beyt, Hz.Muhammed`in soyundan gelme şerefini taşımaktadır. Ancak hata veya günah işlemekten korunmakta değildirler. Çünkü “ismet” sıfatı sadece Allah`ın yeryüzüne elçi olarak gönderdiği peygamberlere mahsus bir sıfattır. Gayb nedir bilmezler. Ehl-i Beyt içerisinde olanlara da normal Müslümanlar gibi ilahi kurallara ve emirlere uydukları sürece Allahü teâlâ katında değer kazanırlar.

Şii Alimlerine Göre Ehl-i Beyt

Ancak Şii İslam alimlerine göre Ehl-i Beyt günah işlemekten korunmuştur. Şii İslam alimlerine göre Allahü teâlâ, Ehl-i Beyt içerisinde olanların hatalarını ve günahlarını gidermiş bunun yerine doğru ve sevap olanları ikame ettirmiştir. Yine Şii İslam alimlerine göre Hz. Ali ve onun soyundan gelen 11 imam Hz. Adem`den itibaren bütün peygamberlere bahşedilen ilme sahiptir diye söylemektedirler. Ayrıca Ehl-i Beyt terimi Alevi ve Bektaşilik gibi Mevleviyye , Rufaiyye ve Kadiriyye tarikatlarında da Şii mezhebinin anlattığı manada anlaşılmıştır.

Ehl-i Beyt Kimlerden Oluşur ?

Ehl-i Beyt Nedir ve kimlerden oluşur? diyecek olursak Ehl-i Beyt, Hz.Muhammed `in ailesi ve evlatlarıdır. Bunlar; Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz .Hüseyin`dir. Hz.Muhammed`in nesli Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan vasıtasıyla devam ettiği için onların da kıyamet kopacağı vakte kadar dünyaya gelecek evlatları Ehl-i Beyttir.

  1. Cem dedi ki:

    Allah razi olsun

  2. Hayell dedi ki:

    Tşk .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir