EL– ADL

EL-ADL

Paylaş

EL– ADL Allah’ın İsmi

Her şeyi yerli yerince yapan, adil kararlar veren, adil hükmedendir. O Asla haksız yere zulmetmeyendir. O adalet sahibidir ve hak ile hükmeder. Herkese hakkı olanı mutlaka verir.

En’am suresi 115. Ayette sözünün doğruluk ve adalet açısından tastamam olduğunu bizlere bildirmiştir.

Verdiği karar doğrudur ve hükmü mutlak adildir. Nimetini istediğine verir ya da vermez. Vermeyişi de bir adil hükümdür.

Kimine az kimine de çok verir. Az verişi de bir adil hükümdür.

Kimisi 10 yaşında kimisi ise 100 yaşında ölür. Bu da O’nun adil kararındandır. O her şeyi en iyi bilen ve en iyi kararı verendir.

Bazen zulmedip azap çektireni ve eziyet edeni hemen zelil etmez ve hemen cezalandırmaz. Bu da onun adil hükmünün bir tecellisidir.

Kimisi sağlıklı sıhhatli iken kimisi amansız bir hastalığın pençesindedir.

Kimisi mal mülk içinde yüzerken kimisi kuru bir ekmeğe muhtaçtır.

Kimisine verdikçe verir kimisinden aldıkça alır.

Biz bilmeyiz O bilir. Çünkü O en iyi hüküm verendir ve çünkü O bunları El – Adl sıfatının tecellisi ile yapar.

Yapılan iyiliğe iyi, kötülüğe ise kötü netice verir. Bazen bu neticeleri bu dünyada verir, bazen ise erteler ve ahirette verir. Ancak yapılan hiçbir iş neticesiz kalmaz ve karşılığını mutlaka verir.

Çünkü O en iyi karar verendir ve hak ile adil hükmedendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir