EL-ÂLİM

EL-ALİM

Paylaş

EL-ÂLİM Allah İsimleri

Her şeyi çok iyi bilendir. O’nun ilmi ezeli ve ebedidir. İlmi tüm kâinatı kuşatır. O’nun bilgisinde sınır yoktur ve her şeyi en iyi O bilir. Olmamış şeyleri olmuş gibi bilir çünkü O gaybın sahibidir ve gaybı sadece O bilir. O’nun ilminin dışında hiç bir şey yoktur ve O’na hiçbir şey gizli kalmaz. Yaratılmış olanlar sadece izin verdiği kadarını bilirler.

O gaybların âlimi ve sahibidir

O’nun ilmi her şeyi kuşatır.

Tüm sırları bilir.

İlmi sayesinde geçmişteki ve gelecekteki her şeyi ihata eder.

O El-Âlim sıfatı sayesinde dağların ağırlıklarını, yağmur damlalarının sayısını, yaratılmış tüm canlı mahlûkatın sayısını bilir.

El-Âlim olduğu için bütün mahlûkatın ihtiyaç duyduğu rızkı uygun bir zamanda, uygun bir miktarda ve uygun bir tarzda verir. O bunları her şeyi kuşatan ilmi ve bilgisi sayesinde yapar.

Rızkı gönderen olduğundan rızka muhtaç olanı da bilir. Rızka muhtaç olanı bildiğinden ne zaman rızıklandıracağını da bilir.

Kâinattaki tüm denge ve nizam O’nun Âlim sıfatının bir tecellisidir. Ölçü ve denge içinde yaratmak âlim olmayı gerektirir ancak böylesine büyük ve algılanması imkânsız bir evrende en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar her şeyi bir denge ve düzen içinde yaratmak sonsuz bir ilim gerektirir ve El-Âlim sıfatı tüm bunların olmasını sağlar.

İnsan aklının alamayacağı ve en hassas ayarlarına kadar tasarlanmış bu evreni var edebilmek sadece O’na mahsustur ve gören gözler, duyan kulaklar, dokunan eller, koklayan burunlar ve tadan diller O’nun El-Âlim sıfatına her an muhatap olmaktadırlar.

Böylesine ilim sahibi bir yaratıcı var ise elbette bir insanın tüm amellerini bilir, henüz yapmadığı ama yapacağı her ameli önceden bilir ve o insanın neye layık olduğunu bilir ve görür.

O tüm bunları sınırsız ilimin sahibi olduğuna delalet eden El-Âlim sıfatı ile yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir