EL – ALİYY

EL-ALİYY

Paylaş

EL – ALİYY Anlamı

O şan sahibidir, O şeref sahibidir ve O’nun izzeti ve kudreti çok yüksektir çok yücedir.

O’nun yüceliği ve izzetinin yüksekliği kendi zatındandır. Her konuda her şeyden yücedir. O Makamı en yüksek olandır, mutlak ulu ve yüce, mutlak izzet ve kudret sahibi O’dur.

Her türlü yanlış ve eksikliklerden münezzehtir.

O’ndan daha üstün ve yüce bir varlık yoktur. Çünkü varlıkları var eden O’dur.

Mertebelerin en yücesinde olması El Aliyy sıfatındandır.

Varlığını hiçbir şeye muhtaç değildir ancak var olanlar O’nun varlığı sayesinde vardırlar. Varlık O’na muhtaçtır.

Zatına has bir yücelik sahibidir.

Zatına has bir kudret sahibidir.

Zatına has şan ve şeref sahibidir.

Bunlar O’nun El – Aliyy oluşundandır.

Şura suresi 51. Ayette, Ra’d suresi 9 – 12. Ayette, Şura suresi 4. Ayette ve Bakara suresi 255. Ayette yüceliği açıkça beyan edilmiştir.

Bir mümin O’nun yüceliğini, şanını ve kudretini, şan ve şeref sahibi olduğunu Kur’an’ı Kerimi okuduğu zaman hemen anlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir