EL-AZİZ

EL-AZİZ

Paylaş

EL-AZİZ Allah’ın 99 ismi.

O izzet sahibidir ve yüceler yücesidir. O mağlup olmayan ve hep galip olandır. Tüm yarattıkları ona itaat ederler. Mutlak hâkimiyet ve üstünlüğün sahibidir. Her şeye gücü yeten ve şeref sahibidir. Hiçbir şey onun dengi değildir.

Kur’an’da bu sıfat 91 yerde geçer ancak tek başına değil diğer herhangi bir sıfatı ile zikredilmiştir.

O azizdir, büyüklük, kuvvet ve azamet sahibidir. Kendisine büyüklük atfedilen dağlar, denizler, gezegenler ve galaksiler O’nun büyüklüğü karşısında küçücüktür ve hepsi O’nun büyüklüğünü zikrederler.

EL-AZİZ İsmi Anlamı

Onun azameti ve yüceliği evrenin ne tarafına bakılırsa bakılsın görülür.

Yaratılmışlar üzerinde hep galiptir. O’na asi olup yenilgiye uğratılmamış hiçbir varlık yoktur. Kur’an bunun örnekleri ile doludur ve nice hükümdarların ve kavimlerin asiliklerinden dolayı helak edildiğini bildirir. İnsanlar bu anlatılanlara bakarak O’na asi olmayacak, eğer olurlarsa aynı şekilde er ya da geç helak edileceklerini bilmek durumundadırlar. İbret alarak, geçmiş asi toplumların başlarına gelenleri düşünmek ve aynı hatalara düşmemek insanın görevidir ve Kur’an’da bu örnekler bunun için verilmiştir.

Yaratılmış tüm mahlûkatın O’na itaat içinde olması, karşı gelip asi olarak galip gelememesi O’nun aziz isminin tecelli etmesindendir. Vazifesini hakkı ile yerine getiren ve ona itaat eden her bir yaratılmış canlı ya da cansız mahlûk bu haliyle O’nun Aziz isminin bir aynasıdır. Ay, güneş, yıldızlar ve tüm evren O’na itaatkâr iken ve tek bir an bile sapma göstermezken ve daima itaat ederken insanın asi olması onun acizliğinden ve aklını işletememesindendir.

İnsan acizliğini ve küçüklüğünü bilmeli ve kendisini yaratan ve El-Aziz sıfatını taşıyan güce boyun eğmeli ve itaatkar olmalıdır. Asiliğin sonunun helak edilmek olduğu bilinci ile hayatını yaşamalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir