EL-BAİS

EL-BAİS

Paylaş

EL-BAİS İsmi

Kıyamet günü ölüleri diriltecek olandır.

Mahşer yerine gönderecek olandır.

Peygamberleri müjdeci olarak gönderendir.

Kıyamette şahitleri çağırandır.

Manevi açıdan ölmüş olan insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri göndermesi de O’nun El – Bais sıfatındandır.

Böylece insanları nuru ile diriltmektedir ve manevi olarak yeniden yaşama bağlamaktadır.

Bakara suresi 56. Ayette ölümden sonra tekrar insanları dirilteceğini açık olarak beyan etmiştir.

Rum suresi 19. Ayette yine aynı şekilde diriltici olduğunu tüm insanlara bildirmektedir.

En’am suresi 36. Ayette Allah’ın ölmüşleri tekrar dirilteceği belirtilmiştir.

Yasin suresi 52. Ayette ölülerin tekrar diriltildiklerine şahit olacaklarını ve inanmayanların “eyvah” dedikleri belirtilmiştir.

Dolayısı ile yüce Allah kıyamet günü tüm ölmüş insanlara yeniden hayat verecek ve onları huzurunda hesaba çekecektir.

Bir mümin öldükten sonra yeniden bedenlenerek diriltileceğini ve yüce Allah’ın huzurunda hesaba çekileceğini bilmeli ve bu dünya hayatını buna göre yaşamalıdır. Bu dünyayı boşlamadan ama bu dünyanın geçici bir hayat olduğu bilinci ile Ahireti önceleyerek salih bir kul olarak Allah’ın huzuruna çıkmayı gaye edinmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir