EL – BASİT

EL – BASİT

Paylaş

EL – BASİT Allah’ın İsmi

İstediğine rızıkları bol verendir. Kolaylaştıran, genişleten ve açandır.

Yaratılmış olanların yaşamı Yüce Allah’ın kudretindedir.

Kuluna verdiği ihsanı artırır. Rızkını bollaştırır ve kulunu fakirlikten zenginliğe ulaştırır. Zorluktan kolaylığa, sıkıntıdan feraha ulaştırır. Tüm bunlar O’nun El – Basit sıfatının tecellisi sayesindedir.

Borçlunun borcunu ödemesi, işsiz olan iş bulur, maddi sıkıntılar sona erer ve yerlerine rahatlık ve kolaylık gelir. Yerlerini lütuf ve ihsan alır.

Kabid sıfatının tecelli etmesi ile daralmış ve sıkıntıya girmiş gönüller El – Basit sıfatı ile birlikte feraha ulaşır.

Bu durum karşısında mümin Allah’ın gücü ve kudretini anlamalı, onun lütfunun kıymetini bilmeli, O’nun rahmetinin kıymetini anlar ve şükreder.

El – Basit sıfatının tecellisi ile kul şükür ve hamd eder. Çünkü huzura ve bolluğa kavuşturan O’dur.

Gökten yağmurlar El – Basit isminin tecellisi sayesinde yağar ve bereket getirir.

Toprak El – Basit isminin tecellisi ile rahmet ve bolluğun kaynağı haline gelir.

Ağaçlar filizlenir, toprak yeşillenir ve her tarafı çiçekler basar ve O’nun rahmeti her yeri sarar.

Anlaşılmasında zorluk çekilen konular anlaşılır hale gelir, aşılamayan engeller aşılır, uzaklar yakınlaşır ve mesafeler kısalır.

El – Basit isminin tecelli etmesi sayesinde uykuda kabzedilen ruhlar yeniden bedene döner.

Maddi ve manevi olan tüm kolaylıklar ve ferahlıklar O’nun El – Basit isminin tecelli etmesi ile oluşur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir