EL – BATIN

Paylaş

EL – BATIN Anlamı

O’nun mahiyeti akıl ile idrak edilemez ve tahayyül edilemez.

O her şeyin sırrına vakıftır ve her şeyin mahiyetini bilir.

O hem aşikârdır ve hem de gizlidir.

Aşikârdır çünkü akıl sahibi olan her varlık O’nun varlığını görür ve hisseder.

Gizlidir çünkü hiçbir göz onu görmez ve hiçbir şeye benzetemez.

İnsanlar yüce Allah’ı sıfatları ile bilirler ve O sıfatları ile tecelli ederek varlığını ortaya koyar.

Zatını bilmek insan için mümkün değildir.

Varlığı kendi varlığı içinde saklıdır.

Yüce Allah var olan her şeyin içindedir ve yakınındadır.

Batın olmasından dolayı varlığa çok daha yakındır.

Yüce Allah bu itibarla hem zahirdir ve hem de batındır.

Görünmeyen zahirken, gizlenmeyen batındır.

Hiçbir varlık O’na gizli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir