EL – FETTAH

EL-FETTAH

Paylaş

EL – FETTAH Allah’ın İsimleri

En adil hükmü veren O’dur ve iyilik kapılarını açandır. Zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suret giydiren sadece O’dur.

Hüküm vermek Allah’ın El-Fettah sıfatının tecellisidir. Bu sıfatı ile hak olanla batıl olan birbirinden ayrılmıştır. Yer ile gök, güzel ile çirkin, iyi ile kötü birbirinden ayrılır. Çünkü hükmü veren sadece O’dur.

O’nun El-Fettah sıfatı yüce peygamberimiz Hz. Muhammed üzerinde tecelli etmiş ve efendimiz verdiği kararlar sayesinde hakkı galip kılmıştır ve batıl olanı yerle yeksan etmiştir.

Bir insan O’nun bu sıfatına mazhar olmak istiyor bu sıfatının kendi üstünde tecelli etmesini istiyorsa hak ile batıl olanı ayıracaktır ve böylece hak ile hükmedecek ve hak ile karar verecektir. Bunları yapanlar El-Fettah sıfatının aynası olurlar ve bu sıfatın kendilerinde tecelli olmasına layık olurlar.

Bu sıfatın tecelli etmesi ile maddi ve manevi tüm kapılar açılır. Zorluklar giderilir ve kolaylıklar gelir. Borçlunun borcunu ödemesi, işsizin iş bulması, öğrencinin sınavını başarı ile geçmesi, işleri yolunda gitmeyen esnafın işlerinin birden açılması hep El-Fettah isminin tecelli etmesindendir.

O’nu Fettah adı ile zikredip O’ndan hayır kapılarını açmasını dilemek bir müminin görevidir. Çünkü O hayır kapılarını gerçekten açandır.

O’nun El-Fettah sıfatı yeryüzünde her an tecelli ediyorken bir müslümanın gaflet içinde olmaması ve devamlı O’na şükretmesi ve devaölı O’nu zikretmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir