EL – GAFUR

EL-GAFUR

Paylaş

EL – GAFUR

O çok affedendir.

O çok bağışlayandır.

O çokça mağfiret edendir.

O günahları ziyadesi ile örter.

O Günahları ziyadesi ile bağışlar.

O’nun mağfireti büyüktür ve kulun kusuru ne kadar çok olsa da meydana çıkarmaz ve ortalığa salmaz.

El – Gafur olduğu Mümin suresi 3. Ayette, Zümer suresi 5. Ayette ve Hicr suresi 49. Ayette açık olarak belirtilmiştir.

Kur’an’ı Kerim’de tam 91 yerde geçmektedir.

20 ayette tek başına geçerken 71 ayette ise Rahim sıfatı ile birlikte zikredilmektedir.

O’nun bu bağışlayıcılığı ve affediciliği El – Gafur isminin tecelli etmesindendir.

O bu isminden dolayı günahları affederken yüze de vurmaz.

Kul yüce Allah’ın bu isminden dolayı bazen kusurları hoş görmeli ve görmemezlikten gelmelidir. Kişinin yüzüne vurup karşısındakini küçük düşürmemelidir.

Yüce Allah günahkâr kullarına El – Gafur ismi ile tecelli ederken kul da yeri geldiğinde kusurları görmemeyi ve yüze vurmamayı bilmelidir.

Kul başkalarının kusurunu takip edip açığa çıkarmayı değil kendi kusuruna bakıp onları azaltmayı becermelidir.

Allah iyilikle muamele eder ve iyilikle muamele edenleri affeder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir