EL – HABİR

EL-HABİR

Paylaş

EL – HABİR

O Her şeyin gizli taraflarını bilendir.

O her şeyden haberdar olandır.

O gizli saklı her şeyi bilendir.

O sırlara vakıf olandır.

O en küçük hadiseden en büyük hadiseye kadar her olan biteni bilir. O’ndan gizli saklı hiçbir hadise cereyan etmez. O göklerde ve yerde olan tüm gaybı bilir. O tüm yapılanı görür, bilir ve haberi olur.

Yerde ve gökte, tüm âlemlerde canlı ya da cansız tüm varlıkların tüm hareketlerinden haberdardır. Onun haberi ve izni olmayan yaprak bile kıpırdamaz.

O tüm bunları El – Habir sıfatının tecelli etmesi ile bilir.

O yüreklerden geçen iyi ya da kötü tüm niyetleri bilir.

O nefislerimizin sesini, gönüllerimize düşen her şeyi ve en gizli saklı hallerimizi bilir.

Mülk suresi 14. Ayette yüce Allah şöyle buyurmuştur. “O yaratan nasıl olur da bilmez. O latiftir ve O her şeyden haberdar olandır”

Hucurat suresi 18. Ayette ise yüce Allah şöyle buyurmuştur. “ Hiç şüphe yok ki Allah göklerde ve yerde olan tüm gaybı bilir ve Allah yaptıklarınızı görür”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir