EL-HALIK

EL-HALIK

Paylaş

EL-HALIK İsmi

Var olan her şeyi yaratandır. Yoktan var edendir. Yaratma gücü ve kudreti sadece O’na aittir. O’ndan başkası yaratıcı olamaz ve en küçük bir zerreyi dahi yaratamaz.

Evrendeki her varlık her an O’nun bu sıfatına muhataptır. Çünkü her an bir şeyler var edilip yok edilmekte ve yeniden yaratılmaktadır. Evrende sürekli bir şeyler yeniden yaratılmaktadır ve tazelenmektedir. Bir yıldız sönerken bir başka yıldız doğmaktadır. Bir gezegen yok olurken bir başka gezegen var olmaktadır. Dünyada bir ağaç ölürken bir başka ağaç topraktan filizlenmektedir. Her gün milyonlarca bebek dünyaya gözlerini açmaktadır. Tüm bunlar O’nun El-Halık sıfatının tecelli etmesi sayesinde gerçekleşmektedir.

O yarattığı için Halık olandır, yaratılanlar ise mahlûktur.

Bu sıfat iki anlam içerir. Takdir eden, tüm eşyanın miktarını ve derecesini belirleyip tayin eden anlamlardan birisidir.

İkinci anlamı ise, yok olmuş bir şeye yeniden varlık vermek, bir örneği olmayan bir şeyi sıfırdan icad etmek anlamını taşır. Herhangi bir şeyden başka her hangi bir şeyi çıkarmak manasına da gelir. Yok olmuş bir şeyi yeniden var etmeye öldükten sonra insanların yeniden var edilmesi örnek olarak gösterilebilir ve bu O’nun El-Halık sıfatının en büyük delillerindendir.

Her şeyi tam olarak ve bütün mahiyeti ile takdir etmek ve yaratmak ve icad etmek sadece O’na mahsustur.

Kur’an’ı Kerimdeki Müminun süresinin 12 – 14. ayetleri El-Halık sıfatını en güzel biçimde anlatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir