EL – HAYY

EL-HAYY

Paylaş

EL – HAYY Adı Manası Nedir?

O her zaman diridir.

O her şeyi bilir ve O’nun her şeye gücü yeter.

O ölümsüzdür ve ezeli ve ebedi olan sadece O’dur.

Hayatın tüm anlamlarını kendisinde toplayan sadece O’dur.

Eksiksiz olan sadece O’dur.

O her zaman hazır ve nazırdır.

Yaşayan tüm mahlûkata hayatı veren O’dur.

O olmasaydı yaşam var olmazdı.

O her an Âlimdir.

O her an Habirdir.

O her an Kadirdir.

Yüce Allah kitabında şöyle buyurmaktadır; “ Ölümsüz olan ve hep diri olan Allah’a sığınıp dayan” (Furkan suresi 58. Ayet)

“O her zaman diridir” (Mümin suresi 65. Ayet)

“Hayy ve Kayyum olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” (Ali İmran suresi 2. Ayet)

Her yönüyle tam bir hayata sahiptir, yani El – Hayy’dır.

Eksiksiz bir mevcudiyetin tüm anlamları O’nda toplanmıştır.

Hiç bir şey yok iken O vardı ve ölümsüz olduğu için hep var olacak olan da O’dur.

Hiç ölmeyecek olana sığınmak kurtuluşun ve ebedi huzurun tek adresidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir