EL – KABİD

EL-KABİD

Paylaş

EL – KABİD Anlamı Nedir?

Dilediğine rızkı zorlaştıran, daraltan ve az verendir. Ruhları kabzedendir.

O El – Kabid sıfatı ile bazen rızıkları daraltır, lütfunu ve ihsanını kısar, rahat yaşamı zor hale getirir, muhtaç kılar ve yoksullaştırır. Bu duruma düşen birisi O’nun El – Kabid sıfatının tecelli ettiğini anlamalıdır. İşinden olan, iflas eden, zarara uğrayan, mahsulü telef olan, hasat zamanı az ürün alan ya da maddi sıkıntılardan bunalan kişilerde El – Kabid sıfatı tecelli etmiş demektir.

O bu şekilde maddi olarak El – Kabid sıfatı ile tecelli ederken, ruhu sıkılan, bunalan ve bunalıma giren, kalbi, daralan, stres ve depresyon geçiren kişi de ruhsal olarak O’nun El – Kabid sıfatına muhatap olmuş olur.

Bu durumlara düşen kişi aciz bir varlık olduğunu anlar, malının mülkünün, sahip olduğu makam ve mevkinin aslında bir anda elinden gidebileceğini ve ne kadar çaresiz olduğunu anlar ve O’na el açar, dua ederek O’na sığınır.

El – Kabid isminin tecelli etmesi kulunun kendisine yönelmesine bir davettir.

Yağmur yağmıyorsa El – Kabid sıfatı tecelli etmiş demektir. Bazen yağmur günlerce yağmaz ve ortalık kavrulur. Çünkü O yağmuru adeta tutar ve kabzeder. Yağmurun yağmadığı günler O’nun El – Kabid sıfatının tecelli ettiği sıkıntı dolu günlerdir. O daha bir çok şekilde El – Kabid ismi ile tecelli eder ve bir insan böyle anlarda tecelli ettiğini anlamalıdır.

Kuraklaşan topraklarda ekinlerin bitmemesinde, sel sonucu mahsullerin telef olmasında, hastalık sonucu hayvanların telef olmasında, esnafın işlerinin yolunda gitmemesinde, öğrenilmek istenen bir meselenin bir türlü öğrenilememesinde ve hatta sıkışan trafikte bile onun bu sıfatı tecelli etmiş demektir.

Ölüm anında ruhların kabzedilmesinde de tecelli eder. İnsanın uyku hali yarı ölümdür. Uykuda ruh bedenden çıkar ancak ruhun beden ile olan irtibatı kesilmez. Uykunun tam ölüm olmamasının ya da ölümle sonuçlanmamasının sebebi O’nun El – Kabid sıfatındandır. Ölen bir insanın ruhu geri bırakılmaz ancak uykuda olan kişinin ruhu kabzedilerek tutulur ve bedene iade edilir.

Zümer süresi 42. Ayet bunu en açık şekilde anlatmış ve açıklamıştır.

“Ruhlar ölüm anında alınır. Ölmeyenlerin de ruhları uykularında alınır. Daha sonra ölüm hükmü verilenleri alıkoyar, diğerlerini belirli bir süreye kadar salıverir. Düşünen bir kavim için bunda nice ibretler vardır”

Uykuda ruhun kabzedilmesi yani tutulması ve belli süreye kadar iade edilmesi El – Kabid sıfatının bir gereğidir.

Bir insanın maddi ve manevi yönden çektiği her sıkıntı ve bunalım O’nun El – Kabid isminin tecelli etmesinin gereğidir.

Kulun görevi ise bu tecelliye karşı sabır göstermek ve dua etmek ve her sıkıntının ardından bir bolluk ve bereketin geleceğine dair iman sahibi olmaktır. Çünkü sıkıntıları da ve o sıkıntıların çarelerini de veren O’dur. Çünkü sıkıntıların olduğu gibi mutlulukların da sahibi O’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir