EL-KAHHAR

EL-KAHHAR

Paylaş

EL-KAHHAR İsmi

Düşmanlarına karşı hep galip gelen ve asla yenilmeyendir. O mutlak zaferin sahibi olandır. Daima kahretmeye gücü yeten ve muktedir olandır.

O her şeye karşı galip gelir ve hâkim olur.

O’nun kahhar sıfatının tecelli ettiği olaylar Kur’an’da açıkça anlatılmış ve insanların bunlardan ders alması istenmiştir.

Ad, Semud ve Nuh kavmi O’na isyan etmiş ve O’da El-Kahhar sıfatının gereği olarak bu kavimleri kahretti ve mahvetti.

O’nun bu ismi birçok tabiat olayı ile tecelli eder. Sel, deprem, yangın ve fırtına gibi tabi afetlerle El-Kahhar simi tecelli eder. Müminlerin bunlardan hep bir ders çıkarması gerekir.

El-Kahhar sıfatı en çok imansızlık ve küfür içinde olanlara karşı tecelli eder. Küfür ve imansızlık zilletinde olanlar bu dünyada sürekli manevi bir bunalım ve çöküntü içindedirler ve bu da bir başka şekilde bu sıfatının tecellisidir. Ancak asıl tecelli bu tür günahları işleyenlerin ebedi cehennem âlemine atılması ile gerçekleşecektir ve orada kahredileceklerdir. Cehenneme girecek olanlar tek galibin O olduğunu işte orada anlayacaklar.

Mümin bir kul Kur’an’ı kerimi sürekli okumalı ve O’nun kahhar sıfatının nasıl tecelli ettiğini görmeli ve kahredilen kavimlerin hangi günahlar içinde olduğunu iyi anlamalıdır.

İnsan mutlaka başıboş olmadığını, koruyup kollayanı olduğu gibi kahredeni de olduğunu bilmelidir. Mükâfat olduğu gibi azabın da olduğunu bilmeli ve bu dünya hayatını bu bilinçle yaşamalıdır.

Eğe bir insan bir günah işliyor ve cezasını hemen görmüyorsa bu O’nun verdiği mühletten başka bir şey değildir. Allah’ın adaleti mutlak tecelli eder ve bu bazen bu dünyada bazen de ertelenerek öbür dünyada sağlanır. Çünkü O asla ihmal etmez.

Bu dünyada kahredilenlerin cezası böylece bitmez ve ahirette asıl Kahhar sıfatı tecelli eder ve ebedi cehenneme atılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir