EL – LATİF

EL – LATİF

Paylaş

EL – LATİF Anlamı Nedir?

O yumuşak davranandır.

O çok merhametlidir.

O çok lütufkârdır.

O ihsan sahibidir.

O her şeyi hassas düzenler.

O gözle görülmez.

En ince ve küçük şeyleri bilir ve onlardan haberdardır. Çünkü O onları yaratandır ve yarattığı her şeyden haberdardır.

Kullarına karşı ziyadesiyle lütufkârdır. Lütfu ile kullarını sevindirir ve mutlu eder.

Son saat geldiğinde mümin kullarını lütuf ve ihsanına nasip kılar.

Mümin kullarını bilmedikleri ve beklemedikleri anda rızıklandırır ve bilmedikleri ve beklemedikleri yerden hayırlara mazhar eyler.

Yok iken bu âlemi yarattı ve yok iken bizi yaratarak bize lütufta bulundu.

Bize lütufta bulundu akıl verdi.

Bize lütufta bulundu göz, kulak, el ve kol verdi.

Lütufta bulundu aş, iş ve eş verdi.

Lütufta bulundu evlat sahibi etti.

O kime neyi ne zaman ve ne kadar vereceğini ve kime ne kadar lütufta bulunacağını en iyi bilendir.

Çünkü O El – Latif’tir.

Latif isminin tecellisi ile kullarına lütufta bulunur, bağışlar ve affeder.

Kusurları örtmesi, günahları bir sevapları ise çokça yazması O’nun latif oluşundandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir