EL – MU’ İZ

EL-MU'İZ

Paylaş

EL – MU’ İZ Adı

İzzet, şeref, güç, kuvvet ve itibar verendir ve aziz yapandır.

O izzeti ve şerefi dilediğine verir. O’nun aziz eylemesi ile ancak bir kul aziz olur, O’nun şereflendirmesi ile bir kul şereflenir. Bunlar hep O’nun El – Mu’ iz adının tecelli etmesiyle gerçekleşir.

İnsan kendisindeki üstün vasıfların Allah’tan olduğunu bilmeli ve bu nedenle kibre kapılmamalıdır. Kibir sahibi kendisindeki üstünlüğü, başarıyı ve itibarı kendi nefsinden bilir.

Yüce Allah izzete ve şerefe layık olanları en iyi bilendir. İstediği kulunu aziz kılar, onu yüceltir ve ona itibar verir ve bunu El – Mu’ iz sıfatı ile gerçekleştirir. Mümin kişi asla bu sahip olduklarını kendinden bilmemeli rabbinin sayesinde aziz kılındığını bilmeli ve O’na şükretmelidir.

“İzzet yalnızca Allah’a ve O’nun elçisine ve de Müminlere aittir” suresi gayet açıktır. Bu sebeple bir insanın izzet sahibi olabilmesi ve yüce Allah’ın El – Mu’ iz sıfatının tecellisine mazhar olabilmesi için kesinlikle Müslüman olması gerekir ve Münafikun suresinin 8. Ayeti bunu açık olarak ortaya koymaktadır.

Müslümanlar iman esaslarından dolayı aziz kılınmışlardır ve şereflendirilmişlerdir. Ancak bunun kıymetini bilmeyip O’na şükretmez, asilik eder, iman esaslarını gerektiği gibi yerine getirmez, başarısının Allahtan değil kendinden olduğunu zanneder ve türlü günahlar işlerse bu azizlik kendisinden hem bu dünyada ve hem de öteki dünyada alınır.

O’nun El – Mu’ iz sıfatı bu dünyada olduğu gibi ahirette de tecelli edecek ve müminler aziz olarak ebedi cennet âlemine koyulacaktır.

Bir müslümanın cennet alemine alınması O’nun El – Mu’ iz isminin tecelli etmesindendir. Hem dünya hayatında ve hem de ebedi hayat olan ahiret hayatında yüce Allah müminleri El – Mu’ iz sıfatı ile aziz kılsın, şereflendirsin, güç kuvvet ve itibar versin. Amin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir