EL – MU’İD

EL – MUİD

Paylaş

EL – MU’İD Anlamı

Öldükten sonra tekrar diriltecek olan O’dur.

Yaratılmış olanları yok eder sonra tekrar yaratır. Bu O’nun El-Muid vasfındandır ve bu O’na çok kolaydır.

Tüm varlık kendisine biçilen ömrü tamamlar ve ölür. O’ndan başka kimse kalmaz. Yok olan bütün insanları yüce Allah Ahiret günü tekrar canlandırır. Daha sonra yapıp ettikleri için hesaba çeker.

Rum suresi 50. Ayette yüce Allah şöyle buyurur; “En başta insanları yaratmış olan O’dur. Mahşer günü yaratacak olan da O’dur. Allah’ın rahmetinden kaynaklanan eserlerine dön bir bak. Arzı öldükten sonra nasıl da canlandırıyor. Hiç şüphe yok ölüleri mutlaka yeniden diriltecektir. O her şeye kadir olandır”

Yine yüce Allah Fussulet suresi 39. Ayette şöyle buyurmuştur; “Yeryüzünü kurumuş bir halde görmen Allah’ın delillerindendir. Biz onun üstüne suyu indirdiğimiz vakit tekrar harekete geçer ve kabarır. Ona yeniden nasıl can veriyorsa ölüleri de aynı şekilde diriltecektir. O her şeye kadir olandır”

Bakara suresi 28. Ayette ise Allah şöyle buyurmuştur; “ Ey kâfirler! Siz ölü bir halde iken dirilten Allah’ı nasıl inkâr edersiniz. Sizi öldürecek ve tekrar diriltecek ve en sonunda O’na döndürüleceksiniz

Öldükten sonra tüm varlığı tekrar diriltecek olan ve canlarını iade edecek olan O’dur.

İkinci defa yaratılma başka bir yaratılma değildir. Var olup yok olan tüm yaratılmışlar aynı şekilde yeniden yaratılacaktır.

İnsan dünyada nasıl ise ahirette de aynı şekilde olacaktır. Her mümin Allah’ın dünyada ilk kez ve ahirette de ikinci kez yaratacağına iman etmelidir.

Yok olan her mahlukatı tekrar yaratacaktır.

Bu O’nun için bir ihtiyaç meselesi değildir. O’nun hikmetindendir ve kudretinin bir göstergesidir.

Öldükten sonra diriltilenlere dünyadaki hayatın da üzerinde bir hayat vadetmektedir. Yokken var edilmek nasıl bir haksa, öldükten sonra diriltilmekte bir haktır ve bu O’nun hikmetindendir.

Yüce Allah Ta’Ha suresinin 55. Ayetinde şöyle buyurur; ” Sizi yerden yarattık ve tekrar ona döndüreceğiz. Ondan sizi bir defa daha çıkartacağız”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir