EL – MUKİT

EL-MUKİT

Paylaş

EL – MUKİT Allah’ın İsmi

O her şeye gücü yetendir.

Rızık veren sadece O’dur.

O tüm yapılanları bilir.

O koruyandır ve mükâfat verendir.

Yaratılmışların rızkını O ihsan eder

Beden ve ruhun ihtiyaç duyduğu her şeyi O verir.

O her şeyin karşılığını verendir ve muktedir olandır.

Nisa suresi 85. Ayette mukit olduğu açıkça beyan edilmiştir.

Mümin çalışacak ve çalışmak yüce Allahtan rızık istemenin bir yoludur. Ama gene de çalışırken yüce Allah’tan rızıklandırmasını isteyeceğiz. Allah’ın El – Mukit isminin tecellisi ise hak ettiğimiz rızık ne ise ve ne kadar ise bizi takip edecektir.

Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de Allah şöyle buyurmuştur.” Her kim güzel iş için aracılık ederse o işin sevabından bir pay alır. Kim bir kötülükte aracı olursa o da o kötülükten payını alır. Allah her şeyin üzerinde Mukit olandır

Yüce Allah bedenin gıdasını verdiği gibi ruhun da gıdasını verir. Çünkü insan beden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Ruh beden gibi beslenemez ve gıdalanamaz ise insan sağlığını koruyamaz. Bu nedenle ruhlara da yüce Allah’ın El – Mukit ismi tecelli eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir