EL – MÜMİT

EL - MÜMİT

Paylaş

EL – MÜMİT İsmi

O yaşama son verendir ve O canları alandır.

Yüce Allah her canlıya bir ömür biçmiştir. Ölüm her canlı için kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak ölüm bir bitiş ve son buluş değildir. Başka bir yaşamın başlangıç noktasıdır. İşte o yaşam ahiret hayatıdır. Ahiret hayatının başlangıcı için bu dünyadaki her canlının biçilen ömür sonunda ölmesi gerekir. Bu yüce Allah’ın takdiridir.

O hayatı nasıl yaratmış ise ölümü de aynı şekilde var etmiştir. Ölüm gerçeği bir yok oluş değildir ve tam aksine “fani” olan bu hayattan “baki” olan hayata geçişin ilk kapısıdır.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; “her nerede olursanız olun ölüm size muhakkak ulaşacaktır” (Nisa suresi 78. Ayet)

“Her canlı ölümü tadacaktır” (Enbiya suresi 35. Ayet)

“ De ki; kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm muhakkak ki sizi bulur” (Cuma suresi 8. Ayet)

O her şeyi yaşatandır ve daha sonra da öldürendir. Yüce Allah yaşam vermesi ile övündüğü gibi öldürmesi ile de övünür. O övgüye layık olandır.

Sadece kendisi baki ve ebedidir. Diğer tüm varlıklar fanidir.

O yaşatan ve öldürendir.

En-am suresi 61. Ayette yüce Allah şöyle buyurur; “O kullarının üzerinde hâkimiyetini sürdürür ve sizlere koruyucularını yollar. Sizden birisine ölüm geldiği zaman elçilerimiz hiçbir eksiklik yapmaz ve onun canını alır”

Ölüm bir son değil bir başlangıçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir