EL-MUSAVVİR

EL-MUSAVVİR

Paylaş

EL-MUSAVVİR Ne Demektir?

Tüm yarattıklarına şekil veren, suret veren, özellik veren ve tasvir edendir. Yarattığı hiçbir varlık bir diğerine benzemez. Yaratacağı her şeyi ayrı ayrı biçimlendirir ve her birine birbirinden ayrı hususiyet yükler. Canlı ya da cansız yaratılmış her varlık için bu özellik geçerlidir. O’nun El-Musavvir sıfatı sebebi ile yaratılmış tüm mahlûkat birbirinden ayrılır.

Yarattığı her varlığı takip eder ve hallerinden haberdardır.

Bir yağmur damlasından bir kar tanesine, papatyadan, menekşeye, göz bebeğinden parmak izine, atomdan etrafında dönen elektronlara, güneşten, etrafında dolanan gezegenlere kadar yarattığı her şey kendine has özellikleri ile ve bir birlerine benzemeksizin yaratılmıştır ve bu O’nun El- Musavvir sıfatının tecelli etmesinin neticesidir.

Bir insan tüm bunlara bakarak ve düşünerek onun bu sıfatını kolayca anlayabilir.

Bu güne kadar on milyarlarca insan yaratılmıştır ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Her birinin parmak izleri farklıdır, simaları farklıdır. Tek yumurta ikizleri bile aslında birbirinden farklıdır. Tüm insanlarda aynı unsurları kullanıp ama farklı farklı çehreler, farklı farklı simalar yaratmak bir ressamın resim yapması ile örneklendirilerek şöyle açıklanabilir.

Bir ressam için benzersiz bir gül resmi çizmek son derece zordur. Çünkü kendisinden önce yüzbinlerce hatta milyonlarca kez gül resmi çizilmiş ve ressamın kafasında doğal olarak bir gül imajı oluşmuştur. Dolayısı ile hangi ressam gül çizerse çizsin güller hep birbirine benzer. Ressam kafasındaki gül imgesini bir kenara koyup ve unutup sıfırdan bir gül resmi çizmesi olanaksızdır. Oysa yüce yaratıcı milyarlarca insan var etmiş olmasına rağmen asla bir sonra yaratılanı bir önce yaratılana benzetmez. O her defasında yeniden ve benzersiz olanını yaratır. İşte bu O’nun El-Musavvir sıfatındandır.

Birbirinden farklı ve benzersiz olan bu simaların yaratıcısı kim?

Yarattığı eserinde dimağları hayrete düşüren ve sanat harikası yaratan kim?

Her bir simada sayısız manaları var eden kim?

Her bir insana farklı bir üz çizen kim?

Yüzde bulunanların her birinin farklı bir işlev görmesini sağlayan kim?

Göz görürken, buruna koklamayı, dil tadarken kulağa duymayı veren kim?

Bu soruların tek bir cevabı var ve o cevap; El-Musavvir sıfatına sahip olan yüce Allah’tır.

Al-i İmran suresi 6. ayet O’nun bu sıfatını en güzel biçimde ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir