EL – MÜTE’ALİ

EL – MÜTE’ALİ

Paylaş

EL – MÜTE’ALİ Adı

O pek yüce ve aşkın olandır.

O eksik ve noksanlıklardan beri olandır.

O insan aklının kavrayabileceği her şeyden çok daha yüce olandır.

Yüce Allah noksanlıklardan ve acizliklerden münezzehtir.

O her şeyi bilir.

O Görüneni de bilir görünmeyeni de bilir.

O’ndan daha üstün ve daha yüce bir varlık yoktur.

O tüm yüksek makamların da üstünde bir makamdadır.

Her şey O’nun iktidarındadır ve kudreti her şeyi kapsar.

Yüce Allah Ra’d suresi 9. Ayette şöyle buyurmuştur; “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de bilir. O büyüktür ve yüceler yücesidir”.

Bakara suresi 255. Ayette ise şöyle buyurmuştur; “ O yücedir, büyüktür”.

Canab-ı Allah yüceler yücesi bir varlıktır ve en yüce olan bile O’nun yüceliği karşısında küçüktür.

İlimde, cömertlikte, kudrette, merhamette ve tüm sıfatlarda mükemmeldir ve yücelikte de eksiksizdir.

Yüce Allah’ın yüceliği mekâna bağlı bir yücelik değildir keza Allah mekândan münezzehtir.

İman eden bir kişi Allah’ın yüceliği karşısında kendisinin ne kadar aciz bir varlık olduğunu anlar ve asla büyüklük duygusu ile hareket etmez. Fani olduğunu anlar ve günü geldiğinde O’na döndürüleceğini bilir.

Ama bazı insanlar tüm delillere rağmen O’nun yüceliğini görmezler ve bir büyüklük içinde yaşamaya devam ederler. Oysa bu gibi insanların büyüklükleri sadece bu dünya ile sınırlıdır ve bu dünya hayatı herkes gibi onlar içinde sonlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir