EL-MÜTEKEBBİR

Paylaş

EL-MÜTEKEBBİR Allah’ın Sıfatı

İhtiyaç sahibi olmayan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. En yüce ve en ulu olandır. Büyüklük ve yüceliği kendi zatındandır. Azametini, büyüklüğünü ve gücünü her şeye tecelli ettirir ve gösterir.

Tüm büyüklük ifadeleri O’nun büyüklüğü karşısında küçük kalır. İnsan aklı O’nun büyüklük ve azametini anlamada yetersizdir.

Gözler onun zatını idrakten uzaktır.

Hiçbir akıllı varlık O’nu hakkıyla vasıflandıramaz.

Tüm akıllar bir araya gelse zatını kavrama konusunda aciz kalır.

Akıllar O’nu kavrayamaz, fikirler O’nu anlayamaz ve hayaller onu düşleyemez ve cisimlendiremez.

Her konuda büyüklüğünü ortaya koyar. Ululuk, büyüklük ve azamet kendisine mahsustur ve El-Mütekebbir sıfatı bunun ifadesidir.

Büyüklük yaratılmış olanların sıfatı değil sadece O’nundur.

Mütekebbir aynı zamanda kibirlenen anlamını taşıdığından insan için bu ifadenin kullanılması yanlıştır. Çünkü insan kibirden uzak tutulmuş ve kibir sahibi olmaması emredilmiştir. Çünkü kibir ancak yaratma gücü olana, dilediğini dilediği an yaratabilene aittir. Oysa insan hiçbir şeyi yoktan var edemez ve kendi iradesi ile bir şeyi baştan yaratamaz. İnsan kendisine verilen ilmi kullanır ve O’nun yaratma sıfatının tecelli etmesi sayesinde bir şeyleri yapabilir ve başarabilir. Bu nedenle aslında insan hiçbir şeyi yapamaz ve başaramaz. Çünkü yapıp etmek O’na aittir. Bu nedenle bir insanın başarısı sadece Allah’tandır.

Yaratılmış olanlarda büyüklük ve ululuk olmadığından kibir sahibi olmaları da söz konusu değildir. Bunların tek sahibi sadece O’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir