EL – VARİS

EL – VARİS

Paylaş

EL – VARİS Allah’ın 99 İsmi

Bütün servetin tek ve gerçek sahibi O’dur

Bakidir, daimdir ve ebedi olandır

Her şey kendisine dönecektir

Yüce Allah mülkün tek sahibidir

Kulun mal mülk edinmesi geçicidir ve gerçek sahip yüce Allah’tır

“Hiç şüphe yok ki, biz diriltir ve biz öldürürüz. Ve her şeye sadece biz varis oluruz” (Hicr suresi 23. Ayet)

“Dünyaya ve onun üzerindekilere sadece biz varis oluruz ve onlar sadece bize döndürülürler” (Meryem suresi 40. Ayet)

Tüm varlıkların tek maliki ve sahibi yalnızca Cenab-ı Allah’tır

O bazı eşyaları kullarının hizmetine sunmuştur ve bu O’nun kerem ve ihsan sahibi oluşundandır

İnsanlar öldüklerinde sahip oldukları gene Allah’a kalacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir