EL – VASİ

EL - VASİ

Paylaş

EL – VASİ Allah’ın İsmi

Bağışlaması bol olandır.

Rahmeti çok olandır.

Maddi ve manevi yönden genişlik verendir.

Her şeyi içine alandır.

Rahmet ve kudret sahibi olandır.

İlmiyle her şeyi ihata edendir.

Güçlü ve kuvvetli olandır.

Merhameti ile her şeyi kuşatandır.

Canlı ve cansız her şeye rızık verendir.

Nimeti ve ihsanı sınırsız olandır.

O’nun ilmi, kudreti, rahmeti, ilmi, mağfireti çok geniştir.

O’nun ilminden hiç bir şey saklı kalamaz ve gizlenemez.

O’nun ikramında ve ihsanında bir sınır yoktur ve sonsuzdur.

O’nun varlığı tüm evreni kaplar ve kapsar.

Mülk yalnızca O’na aittir.

Her şey O’nun kudretine muhtaçtır ve her şey 0’nun kudretindedir.

O dilediğine dilediği kadar verir ve dilediği kadar alır.

Dilediğine fırsatlar verir, rızık yollarını açar ve zengin eder.

Yüce Allah’ın El – Vasi vasfı Bakara suresi 115. ve 261. Ayetinde açık olarak belirtilmiştir.

Yüce Allah El – Vasi sıfatından dolayı ilmi, rahmeti ve kudreti çok geniştir. Kullarına nimetini çok verir ve O’nun nimetinin sınırı yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir