EN – NAFİ

EN – NAFİ

Paylaş

EN – NAFİ İsmi

O faydalı şeyleri yaratandır.

Bütün yaratılmışlara faydası olandır.

O istediğine fayda sağlar ve O’nun takdiri olmadan kimse yarar görmez.

Hayr ve menfaat veren şeyleri yaratan sadece O’dur.

Zarar ve faydanın, hayr ve şerrin yaratıcısı sadece yüce Allah’tır.

Yüce Allah kitabında şöyle buyurmaktadır “ Ve Allah’tan başka faydası ve zararı dokunmayacak olan şeylere asla yalvarma, eğer öyle yaparsan hiç şüphesiz zalimlerden olursun” (Yunus suresi 106. Ayet)

“Nimet olarak size ulaşmış ne var ise sadece Allah’ındır. Size bir zarar dokunduğunda ancak O’na yalvarırsınız” (Nahl suresi 53. Ayet)

Fayda ve zararı hem birey ve hem de toplumlar için var eden sadece yüce Allah’tır.

İnsan faydayı ve de zararı Allah’tan bilmelidir.

Ancak fayda ve zararın oluşabilmesi bazı sebeplere bağlıdır ve insan bu sebepler konusunda aklını kullanmalıdır.

Yağmurda yürüyen insan ıslanıyorsa ıslanmasının sebebi bir şeye bağlıdır ve o sebep yürüyen insanın şemsiye kullanmamasıdır. Yani burada ıslanmayı var eden Allah’tır ancak ıslanmaya yol açan sebebi yaratan ve buna olanak sağlayan ise insandır. Dolayısı ile insan neyin Allahtan ve neyin kendisinden kaynaklandığını ve sitem edilmesi gerekenin yüce Allah değil kendisi olduğunu bilmeli ve hatayı kendisinde aramalıdır.

​Herşeyi var eden Allah iyiliği de insan için kötülüğü de insan için var etmiştir. İnsan iyilikten de kötülükten de ibret almalı ve ders çıkarmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir