ER- RAFİ

Paylaş

ER- RAFİ Allah’ın Adı

Yükseltendir, şan ve şöhreti artıran ve itibar verendir. Aşağıdan yukarıya çıkarandır.

O dilediğini indirdiği gibi dilediğini de çıkarır. İnsanların derecelerini bu dünyada yükselttiği gibi ahirette de yükseltir. Böylece müminlerin derecelerini yukarıya çıkartır. Er – Rafi sıfatının bir tecellisidir.

Bu dünyada bir hükümdarı bir esire, bir esiri bir hükümdara çevirebilir. Çünkü O Rafi’dir. Müslümanların derecelerini ahirette de yükseltir.

Zalim olanları alçaltır ve zelil ederken Er – Rafi sıfatı ile salih kullarını üstün makamlara ulaştırır.

Kişiler bir başka kişilere karşı Er – Rafi isminin tecellisi ile yükselir ve üstünlük kazanırken devletler de aynı şekilde Er – Rafi isminin tecelli etmesi ile başka devletlere karşı üstün kılınır ve zafere ulaştırılır. Osmanlı İmparatorluğu bu ismin tecellisi ile asırlar boyunca zaferler elde etmiş ve asırlar boyunca diğer devletlere karşı üstün kılınmıştır. Daha sonra Hafid isminin tecellisi ile de gücünü kaybetmiş, zayıflamış ve parçalanmıştır.

Er – Rafi isminin tecellisi başka şekillerde de gerçekleşir. Bir uçağın yükselmesi, kuşların uçması, ağaçların göğe doğru yükselmesi, gemilerin batmadan ilerlemesi, bir insanın makam ve mevkiye yükselmesi, bir fakirin zenginleşmesi ve bir hastanın sağlığına kavuşması bu ismin tecellisi ile gerçekleşir.

Meleklerin göğe yükselmesi, ruhların bedenden ayrılıp göğe yükselmesi, inanmayan birisinin Müslüman olması, namaz kılmayanın namaza başlaması gibi manevi olarakta bu isim tecelli eder. Mümin olarak ölenler ahirette dereceleri yükseltilecek ve ebedi cennete yerleştirilecektir. Müslüman olmadan ölenler ise alçaltılıp cehenneme sokulacaktır.

​Bu dünya bir imtihan yeridir. Alçaltılanlar yükseltilir, yükseltilenler alçaltılır. Mümin sabır edecek ve şükredecek ve aklını kullanarak hayattan ders alacak ve bunun yollarını Kur’an’da bulacaktır. Çünkü Kur’an en büyük yol göstericidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir