ER – RAKİB

Paylaş

ER – RAKİB Esma-ül Hüsna

O gözetleyip kontrol edendir.

O kullarının tüm hallerini bilir.

O kullarının söylediklerini, yaptıklarını ve kalplerinden geçeni bilendir.

O’ndan hiçbir şey gizli kalamaz ve her şeyden haberdar olur.

Canlı cansız tüm varlık üzerinde gözcüdür ve tüm işler murakabesi altındadır.

Her yapılanı görür ve ona göre karşılığını verir.

Ahzab suresi 52. Ayette Allah her şeyi gözetlediğini bildirmiştir.

Nisa suresi 1. Ayet ve Maide suresi 117. Ayette de gözetleyici olduğu insanlara bildirilmiştir.

Yüce Allah’ın bu ismi Kur’an’ı kerimde yukarıdaki üç ayette geçmektedir.

Koruyup gözetleyendir ve O’ndan hiçbir şey kaybolmaz.

O gizlenenleri ve sırları bilir ve de görür.

O’na hiçbir şey sır değildir.

Mutlak olan ilmi ile tüm âlemi gözetler ve denetler.

Bir mümin yüce Allah’ın tüm varlıkları gözetlediğini ve her an gözetim altında olduğunu bilmelidir. Yaptığı hiçbir eylemin gizli kalmadığını idrak etmelidir ve sanki yüce Allah yanındaymış gibi korku ve çekince içinde olmalıdır. Bu bilince sahip bir mümin yaşamını bu bilinç ışığında sürdürmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir