ER-REZZAK

ER-REZZAK

Paylaş

ER-REZZAK İsmi

Yarattığı bütün mahlûkatlarına rızıklarını bolca verendir. Maddi ve manevi bol rızık veren O’dur. Sadece O rızık verebilir ve rızık vermek O’nun Er-Rezzak sıfatındandır. O’ndan başka rızık veren yoktur. O dilediğine rızkı verir dilediğinden kısar. Dilediğine bolca verir dilediğine ise kısarak verir. O her şeyi hakkı ile verendir.

Diğer canlıların da rızkını O verir.

Sadece maddi değil manevi rızıkları da verir. Ruhun, kalbin ve akılın da rızıklarını verir.

Yeryüzündeki insan ve onun dışındaki bitkilerin ve hayvanların rızıklarını O verir ve bu O’nun Er-Rezzak sıfatının bir tecellisidir.

Kışın kupkuru ve donmuş toprağı baharda yeşerten, kurumuş ağaçları baharda yeşille bürüyen ve onlardan türlü türlü meyveler ve yemişler çıkartan O’dur Hayvandan bembeyaz ve gıdası bol süt verdiren gene O’nun Er- Rezzak sıfatının tecelli etmesidir. Tüm rızıkları bütün canlılara olması gerektiği kadar veren, kimisine az kimisine ise çok verendir.

Bir müminin yediği her lokma onun lütfundandır ve rızık vermesindendir. Eğer O rızık vermez ise bir buğday tanesi bile yemek mümkün olmaz.

Elbette O’nun başka rızıklar da vardır kullarına verdiği. Kulağın rızkı, sestir, gözün rızkı güzel şeylerdir, kalbin rızkı Kur’an’dır, aşktır ve sevgidir, aklın ve ruhun rızkı da Allah’ı anmak, onun rızasını kazanmak için salih ameller işlemektir.

Akıl sahibi bir mümin etrafına baktığında O’nun Er-Rezzak sıfatını her an ve her saniye görecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir