ES-SELAM

ES-SELAM

Paylaş

ES-SELAM Allah’ın Adları

Bütün tehlikelerden selamete çıkaran, kullarına güven ve selamet veren. Zatı bütün kusurlardan ve hatalardan münezzeh olandır. Kullarına cennette selam verecek olandır. Barış, mutluluk ve esenlik ve selametin tek kaynağıdır ve kullarını tüm tehlikelerden koruyacak olandır. Selamet arayan ve selamet uman kullarına bunu verecek tek güç sahibi O’dur.

Bu kelime Kur’an’da tam 33 yerde geçmektedir. Haşr suresi 23. ayette selam kelimesi Allah’ın sıfatı olarak belirtilmiştir. Yaratılmış olan her canlı doğuyor büyüyor ve ölüyorken o hep salimdir. Mümin kullarını cehennemin azabından selamette kılan O’dur.

Selam isminin tecelli etmesi ile kullarını tehlikelerden, sıkıntılardan ve her türlü bunalım ve dertlerden selametle çıkarır.

Hayatın devam etmesi için gerekli olan yetenekleri ya da cihazları vererek selamete çıkarır.

Tüm acizliklerden uzak olduğu için her şeyi yaratma gücüne sahiptir.

Selam ismini kullarına hem bu dünyada ve hem de ahiret yaşamında tecelli ettirecektir.

Tüm güzellikleri yoktan var eden ve kullarını güven içinde koruyup kollayandır.

Selam ismi en güzel hali ile cennette tecelli edecektir ve cennetlerinden birisinin adı “Dar – üs Selam’dır”.

Cenneti hak edenler orada güven ve selamete kavuşurlar ve orada sonsuza kadar salimen kalırlar.

Artık cennetlikler için endişe ve korku yoktur, selamet vardır.

Yüce yaratıcı her türlü eksikliklerden münezzeh olduğu için Kur’an’ı Kerimde bu sıfat ile isimlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir