ES-SEMİ

ES-SEMİ

Paylaş

ES-SEMİ Allah’ın İsimleri

O en iyi işitendir. Her sesi mutlak duyar ve işitir. Gizli fısıltılar dahi ondan hariç olmaz. İşitmesine hiçbir şey perde olamaz.

Tohumun çiçek olmak için yaptığı duayı duyar ve duasına icabet eder.

Bir tırtılın kanat için yaptığı duayı duyar ve duasına icabet eder.

Kurumak üzere olan bir yaprağın duasını duyar ve yağmurunu yağdırarak duaya icabet eder.

Kalpteki en küçük sesten bir karıncanın ayak sesine kadar her şeyi Es – Semi sıfatı ile duyar ve hepsine icabet eder.

O bütün kusurlardan ve eksikliklerden münezzehtir. Çünkü O Allah’tır.

Es- Semi sıfatının hakikatini beşer olan insanın anlayıp idrak etmesi elbette mümkün değildir.

Bir insan kaç kişinin aynı anda sesini hem işitip hem de söylediklerini anlayabilir.

O aynı anda tüm kâinattaki canlı ya da cansız tüm yaratılmışların sesini duyar ve ne söylediklerini anlar. Bu O’nun azametindendir, bu O’nun Es – Semi sıfatındandır.

İnsanın bunu anlamamız mümkün değildir.

O aynı anda tüm sesleri duyar ve hiçbir ses bir diğer sese engel olamaz.

Kalplerden geçen sesi de duyar ve bilir.

Kur’an’ı Kerim’de yüce Allah’ın işitip duyduğuna dair onlarca ayet vardır.

Mücadele suresi 1. Ayet, Fussulet suresi 36. Ayet, Taha suresi 45 – 46. Ayet ve Bakara suresi 186. Ayet yüce Allah’ın işittiğine birer örnektir.

O bunları Es – semi sıfatının tecellisi ile yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir