EZ – ZAHİR

EZ-ZAHİR

Paylaş

EZ – ZAHİR Anlamı Nedir?

O her şeye galip gelir.

O her şeyden yücedir.

O aşikâr olandır.

Gözün gördüğü, elin tuttuğu, kulağın duyduğu ve aklın anlayıp sezebildiği her şey O’nun varlığına ve tek oluşuna bir işarettir.

Ancak yüce Allah aşikar olmakla birlikte aynı zamanda gizlidir.

Yüce Allah görünmeyen zahir ve gizlenmeyen batındır.

Yardım ederken ve rızık verirken zahir, varlığın oluşumunu sağlamada batındır.

Hadid suresi 3. Ayet yüce Allah’ın evvel oluşunu, ahir ve zahir oluşunu ve de batın oluşunu bize bildirmektedir.

Aklını kullanan bir insan etrafına baktığında Allah’ın varlığını görür. Tüm bu evreni yaratan ve içerisinde milyarlarca canlıyı yayıp yaşatan ve her canlıyı diğer canlılarla ve kendi içinde belli bir düzen içinde yaşatan O’dur.

Evrendeki milyarlarca galaksi ve o galaksilerin içindeki milyarlarca yıldız ve on milyarlarca gezegenin ayakta ve belli bir düzen içinde durması Allah’ın varlığına delildir.

Bunlar Allah’ın varlığına delil iken gene de insan aklı onun nasıl bir varlık olduğunu anlamak ve kavramaktan uzaktır. Keza yüce Allah hiçbir şeye benzemez ve bu benzemezlik bilinemediğinden insan aklı Allah’ı istese de bir şeye benzetemez.

İşte bunun içindir ki yüce Allah hem zahirdir hem de batındır.

Kul çevresine baktığında yüce Allah’ın varlığını ve birliğini anlar ve idrak eder. Ancak nasıl bir varlık olduğu konusunda bir benzetmede bulunamaz. Çünkü O hiç birşeye benzemez ve benzetilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir