Fecr Suresi Bize Ne Anlatmaktadır?

Fecr Suresinde Yüce Allah'ın mesajlarını doğru biçimde anlamanın tek yolu Kur'an'ı Kerimi yavaş yavaş ve üzerinde düşünerek okumaktan geçer.

Paylaş

Fecr Suresinde Yüce Allah’ın mesajlarını doğru biçimde anlamanın tek yolu Kur’an’ı Kerimi yavaş yavaş ve üzerinde düşünerek okumaktan geçer. Mealler arasında bazı farklılıklar söz konusu olduğundan mutlaka karşılaştırmalı okuma yapmak gerekmektedir ve mümkünse aynı anda 2 – 3 mealin birden okunması en mantıklı seçenek gibi görünmektedir. Elbette mealler arasında derin farklılıklar söz konusu değildir ancak bazı surelerin bazı meallerinde farklı yorumlar olduğuda bir gerçektir. Fakat gene de belirtmek gerekir ki bazı Kur’an meallerinde bazı ayetlere olması gerekenin dışında anlamlar verildiği tespitlerimiz arasındadır. Bu sebeple biraz daha meşakkatli olsa da Kur’an meali okuyacak kişilerin aynı anda 2 – 3 meali birden okuması ve okuma esnasında her ayet üzerinde düşünüp kafa yorup mesajı anlamaya çalışması gerekmektedir.

Fecr Suresi 1-5. Ayetler: Kur’an’ın aydınlık kaynağı oluşuna, vahyin başlamasından dolayı Ramazan ayının son on gecesine çift olan tüm varlıklara, tek olan Cenab-ı Hakka ve vahyin aydınlığının bir neticesi olan cehalet karanlıklarının geçip gitmesine bu ayetlerde dikkat çekilmiş ve yemin edilmiştir. Akıl sahibi olanlardan bu yeminlerde ve dikkat çekişlerde önemli mesajlar olduğunun anlamaları istenmektedir.

Fecr Suresi 6-14. Ayetler: Zalim kavimler olan Ad, Semud ve Firavun kavimlerinden örnekler sıralanmıştır. Tüm bu kavimlerin sonlarının ortak olduğu ve hepsinin helak ile cezalandırıldığına dair bilgiler verilmektedir ve insanların bunlardan ders çıkarmaları istenmiştir. Bu kavimlerin düştüğü yanlışa düşenlerin aynı akıbetle karşılaşacağı da çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Allah’ın gözetleyici olduğu ve yaşamında Allah’ı dikkate almayan ve O’nu hesaba katmayanların sonlarının çok ağır olacağı hatırlatılmıştır.

Fecr Suresi Okunuşu

Fecr Suresi Okunuşu

Fecr Suresi Ayetleri

Fecr Suresi 15-16. Ayetler: Bu iki ayette nankör özellikli insanlara açık bir gönderme ve mesaj vardır. Nimetin çokluğu ve azlığından hareketle Allah’ı ihanetle suçlamanın büyük bir yanlış olduğu bildirilmiştir. İnsanın sahip oldukları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin en önemli şey olduğu belirtilmiştir.

Fecr Suresi 17-20. Ayetler: Toplumun bir emaneti olan yetimlere ikramda bulunmamanın, onları gözetmemenin ve doyurmamanın asıl ihanet olduğu vurgulanmıştır. Helal ve haramı gözetmeksizin başkasına ait olan mirası harcamanın ve mala gereğinden fazla değer verip gereğinden fazla sevmenin yanlışlığı açıkça bildirilmiştir.

Fecr Suresi 21.23.Ayetler: Bu ayetlerde kıyamete ve mahşere yönelik ifadeler vardır. Mutlaka kıyametin kopacağı, dünyanın parçalanacağı, mahşerde duruşmanın olacağı ve saf halinde dizilen meleklerin yargılanmanın başlaması için ilahi emri bekleyecekleri anlatılmıştır. Bu aşamada cehennemin huzura getirilmesi ile nankör ve suçlu insanların gerçeği hatırlayıp anlayacağı fakat artık işin işten geçtiği ve artık her şeyin çok geç olacağı net olarak belirtilmiştir.

Fecr Suresi 24-26. Ayetler: Bu ayette günahkârların pişmanlıklarına ve yüce Allah’ın azabının şiddetine vurgu vardır. Pişmanlık ifadelerinin tabiri yerinde ise adeta havalarda uçuşacağı, dünyada iken yapılmayıp yerine getirilmeyen ya da yarım bırakılan görevlerden dolayı insanların derin bir pişmanlık içinde olacağı ve Allah’ın bu günahkârlara vereceği azabı kimsenin veremeyeceği ifadeleri bu iki ayette yer almaktadır.

Fecr Suresi 27-30. Ayetler: Bu ayetlerde salih kullar ve sorgudan başarı ile geçen kullardan Allah’ın razı olacağı ve kulların da kendisine verilen ödülden razı olacağı belirtilmekte ve bu insanların cennete girecekleri müjdelenmektedir.

Fecr Suresi Anlamı

Unutulmaması gerekir ki, burada farklı olan sadece bazı ayetlere farklı yorumlar getirilmesidir. Yani ortada bir yorum farkı söz konusudur. Kur’an tektir ancak melaller farklıdır demek en doğru cümle olacaktır. Dünyada tek bir kuran metni vardır ve dünyanın her yerindeki kuran aynı metin üzerinden yazılırlar. Fark o metni yorumlarken ya da Arapçadan başka dillere çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da gayet normal bir durumdur. Ama yukarıda belirttiğimiz gibi meallendirmelerde çok derin farklılıklar söz konusu değildir. Bazı surelerin bazı ayetlerinde bir takım farklılıklar söz konusudur ve bu farklılıklardan kaynaklanan yorum farkları oluşmaktadır.

Bu yorum farkına bir örnek vermek gerekirse;

Bazı müfessirler meal ya da tefsir yaparken ilgili ayete gelindiğinde Hz. İsanın yeniden dünyaye geleceğine yönelik meal yapmaktadır, kimi müfessirler ise bunun tam tersini söylemekte ve İsa’nın öldüğünü ve tekrar dünyaya gelmesi gibi bir durumun asla söz konusu olmayacağını düşünmektedirler.

Farklı yorum verilen ayetleri çoğaltmak mümkündür ama bilinmesi gerekir ki, yorum farkları sadece müteşabih denilen ve yoruma açık ayetler için söz konusudur. Bunun dışındaki kesin emir ve yasak bildiren ve insanlara yüklenen görev ve sorumlulukların bildirildiği ayetlerde hiçbir farklı yorum ve düşünce söz konusu değildir ve bu türden ayetlerin tamamında aynı yorum ve meallendirme söz konusudur.

Alak suresi, İhlas suresi ya da Fatiha suresinin anlamı dünyanın tüm meallerinde aynı şekilde yazılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir