Felak Suresi’nin Mesajları

Felak Suresinin Mesajları: Kâfirun suresinde tevhid ilan edilmektedir.

felak suresi mesajları

Paylaş

Felak Suresi’nin Mesajları: Kâfirun suresinde tevhid ilan edilmektedir. Nasr suresinde Allah’ın ilahi yardımı ile gelecek olan fetih müjdelenmektedir. Mesed suresinde tavhide saldırganlık edenlerin cezalarının ateş olacağı bildirilmektedir. İhlas suresinde Allah’ın varlığı, birliği ve ne olduğu hakkında bilgiler verilmektedir ve bu surelerden hemen sonra gelen Felak suresinde ise yüce Allah, bir takım şer duygulardan kendisine sığınılmasını emretmektedir. Cehaletin yol açtığı karanlıklardan ve haset duygusunun sebep olduğu kötülüklerden sığınılacak tek adresin yüce Allah olduğu anlatılmak istenmiştir.

Felak Suresi Arapça

Felak Suresinde Ne Anlatılır?

İnsanlara yöneltilecek ve onları etkisi altına alacak türlü çeşitli müdahalelerden CenabHakka sığınmanın gerekli olduğu bu surede vurgulanmaktadır. Surenin temel mesajı budur.

Kul bu tarz taarruzlara maruz kaldığında Allah’a ve onun Kitabına yani vahye sarılmalıdır ve her zaman Allah’tan yardım istemelidir. Çünkü kul bilmek zorundadır ki, Allah’ın dışındaki sığınılacak olan şeyler sadece birer yanılgıdır ve birer sahtelik ve göz boyamadan ibarettir.

Allah’a iman edenler ve sadece O’na sığınanlar karanlıklardan ve sıkıntılardan kurtaran aydınlık yolu adımlamaya başlamış olacaklardır.

Her çeşit şerden tüm âlemin sahibi olan Cenab-ı Hakka güvenip sığınmak bir müminin sürekli gündeminde olmalıdır. Allah’tan başka sığınılacak başka hiç bir şey olmadığını bilenler elbette yüce Allah’ın engin rahmetine mazhar olacaklardır. Allah kendisine el açan ve sığınanları asla yüz üstü bırakmayacak ve salih kullarına rehmetini ve merhametini gösterecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir