Güzel Ameller Hataların Kefaretidir

Dünyada ve ahirette saadeti hedefleyen insanlar Allah’ın emir ve yasakları ışığında bir mümin olarak yaşamak zorundadır ve kâmil bir Müslüman olarak bu hayattan göçüp gitmelidir.

Paylaş

Dünyada ve ahirette saadeti hedefleyen insanlar Allah’ın emir ve yasakları ışığında bir mümin olarak yaşamak zorundadır ve kâmil bir Müslüman olarak bu hayattan göçüp gitmelidir.

Bir Müslüman mutluluğun kaynağı olan İslam dinini yaşamak konusunda istek ve arzulu olsa da batıla yönelebilir, hata ve yanlışlara düşebilir. Çünkü insan iradeli bir varlık olduğundan iradesini yanlıştan yana kullanabilir ya da yanlış işler ve günahı olan amellere karşı iradesiz olabilir. Çünkü insan yaratılış olarak hataya ve doğruya eğilimli yaratılmıştır.

Yanlış kararlar almak, borcunu vaktinde ödememek, gıybet etmek, bencil olmak, görevini aksatmak, alkollü içki içmek, zina yapmak ve kumar oynamak gibi birçok hataya insan düşebilir. Ancak yaptığı hataların pişmanlığını hissedip hatalarında ısrar etmeyip hatalarını düzeltici iyi ameller yapmak bilinçli bir müminin yapması gerekendir.

Yapılan hataların pişmanlığını derin olarak yürekte hissedilmesi bu hataların tekrar yapılmamasının en önemli anahtarlarındandır fakat duyulan pişmanlık yapılan yanlışların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tövbe etmek, hatanın yol açtığı zararı giderecek ve günahını silecek güzel ameller yapmak gerekir.

Yapılacak iyi amellerin günahların kefareti olduğunu yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de açıklamıştır.

“İyi ameller kötü amelleri giderir. Bu öğüt alanlara bir öğüttür. O halde sabret. Allah güzel amel işleyenlerin mükâfatını asla zayi etmez” ayeti net olarak bunu bize bildirmiştir.

Namaz kılmak, Allah’ı sürekli zikretmek ve dua etmek, oruç tutmak, sadaka vermek, insanları mutlu eden helal davranışlarda bulunmak gibi güzel ameller İslam dininin tavsiye ettiği güzel davranışlardır.

Ankebut Suresi Ayeti

Yapılan güzel amellerin günahların kefareti olacağını zihar suçu için fakirlerin doyurulması ve giydirilmesi ya da oruç tutulmasını yüce Allah’ın emretmesinden anlamaktayız.

Ankebut suresinin 7. Ayetinde de yüce Allah, güzel amel işleyenlerin kötülüklerinin örtüleceğini bildirmiştir.

Bir Müslüman güzel işlerle işlediği günahları gidermeye uğraşırken yaptığı hata ne ise o konuda iyi bir eylemde bulunmalıdır. Hatanın türüne göre aynı konuda tam tersi bir eylemde bulunması daha isabetli olacaktır.

Kötü söz söyleyerek bir hata işlenmiş ise bu sefer güzel sözler söyleyerek bu hata giderilmelidir.

Eğer bir iş ehline verilmemiş ise, geri alınıp ehil olan birisine verilmelidir.

Bir kişinin maddi hakkı zimmete geçirilmiş ise hakkı gasp edilene bu durum itiraf edilmeli ve gasp edilen şey geri iade edilmelidir.

Güzel ameller yapılan hataların kefareti olacağı gibi büyük günahlardan uzak durmakta yapılan hataların kefareti olabilir. Faizden, zinadan, cana kıymaktan, şirkten, içki ve kumardan ve buna benzer büyük günahlardan sakınmak günahlara kefaret olabilir.

Yüce Allah’ın bu konuda da çok açık bir ayeti vardır. Yasaklanmış olan büyük günahlardan uzak durulursa diğer günahların bağışlanacağı ve şerefli bir makama koyulacağı söylemiştir.

Bu müjdeler açık olarak ortada dururken hataların telafi edilmesine gitmemek gerçekten büyük bir bühtandır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir