Hac İbadeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hac İbadeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler, İslam dini bir binaya benzetilecek olursa onu oluşturan beş temelden birisi de hac ibadetidir.

Hac İbadeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Paylaş

Hac İbadeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler, İslam dini bir binaya benzetilecek olursa onu oluşturan beş temelden birisi de hac ibadetidir. Her Müslümana hayatları boyunca bir defa hac ibadetini yerine getirmek farz kılınmıştır. Mali ve bedensel güç gerektiren bir ibadettir. Elbette kişiye bu ibadetin farz olabilmesi için kişinin bedeni ve maddi yeterlilik içinde olması gerekir. Hac ibadeti İslam ümmeti arasında birlik oluşturması bakımından da önemlidir. Bu ibadetin mümine farz kılındığı Al i İmran suresi 97. ayetle sabittir.

Hac İbadeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hac ibadetiİslam bilginlerinin çoğunun ittifak ettiği düşünceye göre; eğer kişinin hac ibadetini yerine getirmesi için gerekli şartların oluştuğu ilk yıl yerine getirilmesi vacip olan bir ibadettir. Elbette bu kural bundan yıllar öncesinde geçerli olabilirdi; ancak günümüzde kişinin mali ve bedeni gücü yerinde olsa dahi istediği zaman hac farzını yerine getirmesi mümkün olamamaktadır.

Çünkü Müslümanların sayısı ve hacca gitmek isteyen Müslümanların sayısı her yıl arttığı için artık hacca gidebilecek insanların sayısına sınırlama getirilmiştir. Bu nedenle Suudi Arabistan devleti her ülke için belli bir kota belirlemiştir ve ülkeler de bu kota doğrultusunda vatandaşını hacca yollamaktadır. İnsanlar sıraya girmekte ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen bu sıra doğrultusunda sırası gelen kişi hac farzını yerine getirmek için Mekke’ye gitmektedir. Bu günün şartları artık sadece buna müsaade etmektedir ve bundan sonraki yıllarda hacca gitmek çok daha zorlaşacak gibi görünmektedir.

Hac ibadeti şartlarına uyulmak koşulu ile yerine getirildiğinde kul hakkı hariç olmak üzere tüm günahlarının affolunacağını peygamber efendimiz hadisinde söylemiştir. Ayrıca efendimiz bir başka hadisinde kabul edilen hac ibadetinin mükâfatının cennet olduğunu vurgulamıştır.

Hac İbadeti Önemli Bilgiler

Her Müslümana farz kılınan diğer ibadetler gibi hac ibadetinin de birçok fayda ihtiva ettiğini belirtmek gerekir.

Hacca giden her kişi bundan 14 asır öncesine yönelik kendisinde bir bağ hisseder ve oraya giden her müminde bu bağ oluşur. Hac suresi 28. ayet bu konuda çok daha net ve haccın faydalarının görüneceğini bizlere bildirmiştir.

Buluğ çağına ererek ibadetlerden yükümlü hale gelen, maddi ve bedeni gücü yerinde olan her erkek ve kadın mümine; hac ibadeti bir defa farz kılınmıştır.

Kişi bu ibadeti yerine getirdikten sonra hac öncesinde içinde bulunduğu hataları bir daha işlememelidir. Günahkâr eylemler içinde bulunduğu tüm halleri terk etmeli ve bir daha o yanlışların ve hataların içinde olmamalıdır. Hac bir taraftan da insanlarda bu değişim ve dönüşümü de sağlamalıdır.

Eğer hacca giden bir kişi eski hatalarına hacdan sonra da devam ediyor (zina, kumar, içki, faiz vb); ise o ibadeti hakkı ile ve gönülden yapmamış demektir. Evet, bu ibadeti yerine getirmiş ve ibadetin yükümlülüğünü yerine getirmiş demektir, ancak hac o kişi üzerinde maalesef gerekli değişimi yaratmamıştır. Bu durum ibadetin kendisinden kaynaklanmamakta, kişinin kalbinin kapalı ve istenen düzeyde temiz olmamasından kaynaklanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir