Hanefilik Mezhebi Nedir?

Dört büyük islami fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefilik mezhebi dünya genelinde en fazla yaygınlaşan mezhepler arasında bulunmakta olup, birçok özellikleri sayesinde diğer fıkıh mezheplerinden ayrılmaktadır.

İslam dünyasında Hanefillik mezhebi

Paylaş

Hanefilik Mezhebi Nedir? Hanefilik mezhebi kim tarafından nasıl ortaya çıkmıştır? Özellikleri nelerdir?

Dört büyük İslami fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefilik mezhebi dünya genelinde en fazla yaygınlaşan mezhepler arasında bulunmakta olup, birçok özellikleri sayesinde diğer fıkıh mezheplerinden ayrılmaktadır.

Hanefilik Mezhebi

Arapça yada İslam dininin sünni yani fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefilik mezhebi adını kurucusu olan Ebu Hanefi’den almaktadır. Tarihte 699 ila 767 tarihi arasında kurulan Hanefilik mezhebinin başlıca özelliklerinden biri, dört sünni mezhebten zaman bakımından ilki olmasıdır. Dolaysıyla dört sünni mezhepten en liberali olarak da tanımlanan Hanefilik mezhebi Selçuklu ve Osmanlı Türkleri; bu mezhebte yer alması sayesinde Hanefilik mezhebi, Yakın Doğu Bölgesinde üstünlük elde etmiş ve bu sayede Şafi ve Hanbeli mezheplerinin yerini almıştır. Günümüz dünyasında da yaşayan Türklerin büyük kısmının Hanefi mezhebinden olması sayesinde, Hanefilik, dünya genelinde en yaygın olan mezhepler arasında ilk sırada bulunmaktadır.

Dünyada Hanefilik Mezhebi

Yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki müslümanların yaklaşık olarak % 85 oranında dört Sünni mezhepte yer aldığı dört Sünni mezhepten yaklaşık olarak % 52’lik bir kısmının ise Hanefilik mezhebi kapsamına girdiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan Türkiye, Suriye, Orta Asya, Kırım, Kafkasya, Doğu Türkistan’nın büyük bir bölümü, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Malaya, Çin Endonezya ülkesinde yaşayan müslümanların büyük bir kısmı ile Mısır, Tunus ve Irak ülkesinde yaşayan müslümanların büyük bir kısmı da Hanefilik mezhebine mensuptur.

Hanefilik Mezhebi Hüküm Çıkarma

Her mezhebin kendine özgü bulunan farklı yoldan hüküm çıkarması söz konusu olabilmektedir. Dünyanın en yaygın mezhebi olan Hanefilik mezhebi ise bir konu hakkında hükme varılabilmesi açısından; ilk olarak kutsal kitaba yani Kur’an‘a bakılmaktadır. Kuran’ı Kerim‘de ilgili konu hakkında bil delil söz konusu olmadığı takdirde ise; ikinci yol olarak sünnete bakılmakta ve sünnette de yer almaması durumunda; sahabi efendimizden birinin konu hakkındaki görüşüne başvurulmakta ve son olarak sahabi sözünde de; herhangi bir görüş veya kıyaslama durumu söz konusu olmaması durumunda kıyas‘a başvurulmaktadır.

Hanefi Mezhebi İslam Ölçüleri Doğrultusunda Mı Hareket Etmektedir?

Büyük islam alimlerinden biri olan Ebu Hanifi İmam-ı Azam tarafından kurulması sebebiyle tamamen İslam dini esaslarına dayalı bir mezhep olan Hanefilik mezhebi bu bakımdan tarihte; ilk olarak müslüman araplar ve Osmanlılar tarafından benimsenmiş ve bugünkü durumu ile; dünyanın en büyük mezhebi haline gelmiştir.Kuran ve sünnet ışığında kurulan Hanefilik mezhebi; islamiyet çatısı altında toplanan diğer mezheplerde olduğu gibi hüküm verme konusunda da Kuran’ı esas almaktadır.

Ayrıca Hanefilik Mezhebi ile Hanbelilik Mezhebi karıştırılmaktadır. Hanbelilik Mezhebi yazımızı da okumayı ihmal etmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir