Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı

Hz. Muhammed’İn Güzel Ahlakı, Kalem Suresi'nin 4.ayeti, Hz. Muhammed’in güzel ahlakı için en büyük delildir: "Ya Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin."

Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı

Paylaş

Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı Güzel Ahlakı, Kalem Suresi’nin 4.ayeti, Hz. Muhammed’in güzel ahlakı için en büyük delildir: “Ya Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.”

Hz. Muhammed’İn Güzel Ahlakı

Peygamberli Tebliği Edilmeden Önce

Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberlik tebliği edilmeden dahi önce ahlakı ile tanınmış ve övülmüştür. Kendisine Mekke halkı tarafından Muhammed-ül Emin yani güvenilir Muhammed ismi verilmiştir.

Güvenilirliği, hoşgörülü oluşu, alçak gönüllülüğü insana değer vermesi ve hakkı gözetmesi herkes tarafından kabul gören ve övgü ile bahsedilen özellikleri idi. Hz. Muhammed‘in güzel ahlakının halk tarafından da değer görmesinin en bariz örneklerinden biri Kâbe’nin tamiratı sırasında Hacerü’l-Esved yerine konması olayıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v) otuz beş yaşında iken Mekke’de yaşanan büyük bir sel, Kâbe’yi sarsmış ve duvarlarını çatlatmıştı. Bunun üzerine Kureyş kabilesi, Kâbe’nin duvarlarını yıkıp, tamir etme kararı aldı. Kâbe duvarlarının taşlarla örülmesi işi, dört kabileler arasında bölüştürülmüş ama Hacerü’l-Esved‘in kim tarafından yerine konulacağı üzerinde bir türlü anlaşılamamıştı. Herkes bu şerefe nail olmak istiyordu. Durum ciddi bir hal almış ve büyük kargaşa çıkmasına ramak kalmıştı. Bu durum üzerine Huzeyfe bin Muğire kapıdan ilk girecek kişinin bu olayda hakem olması fikrini sunmuştu. Bu fikrin kabul görmesi sonucu mabedin kapısından ilk girecek kişi beklenmeye başlanmış ve bu kişinin El-Emin ismi tanınan Hz. Muhammed (s.a.v) olduğu görülünce büyük bir sevinç yaratmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v), Hacerü’l-Esved‘i bir örtünün ortasına koydurmuş ve örtünün dört tarafını da ayrı ayrı kabilelere tutturmuştur. Son olarak da kendisi Hacerü’l-Esved‘i olması gereken yere koymuştur.

Peygamberli Tebliği Edildikten Sonra

  • Allah’ım! Beni ahlâkın en güzeline yönelt, kötü ahlâktan uzaklaştır.” diyerek Allah’a dua eden Hz. Muhammed (s.a.v), bu güzel ahlakını ev hayatındaki yaşantısında da bire bir uygulamıştır.
  • İslam, onun güzel ahlakı sayesinde hızla yayılmıştır.
  • Kendisi çocukları sever, hastaları daima ziyaret eder, yaşlıları gözetir ve en önemlisi de başkaları için önerdiği öğüt ve kuralları ilk önce kendi yaşamında uygulardı. Hz. Ayşe‘nin de belirttiği gibi, “…Onun ahlakı Kurandan ibaret idi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir