İblis Kime Denir? İblis’in Görevi Nedir?

İblis Kime Denir, Görevi Nedir? İnsanlığın en büyük düşmanı olan iblisin en temel görevi, insanlığın islam dairesinden uzaklaşıp ahiret hayatını unutmasını sağlamaktadır.

İblis Kimdir?

Paylaş

İblis Kime Denir, Görevi Nedir? Müminlerin hak din olan İslam dininden sapması ve ahirette sonsuz azap görmesi açısından kıyamete kadar görev alan ve tüm şeytanların en büyüğü olarak da bilinen insanlığın atası olan hazreti Adem ve eşi hazreti Havva’nın cennetten kovularak yeryüzüne gönderilmesine neden olan ateşten yaratılmış olmasını öne sürerek hazreti Adem peygambere secde etmemekte direttikten sonrasında ilahi emir ile sonsuza kadar lanetlenen varlığa verilen isimdir.

İmtihan gereği olması dünya hayatından kıyametin kopacağı güne kadar insanların Allah yolundan ayrılması için mücadele veren iblis, tüm şeytanların, kafir olan şerli varlıkların en büyüğü ve tabiri caizse liderleri konumunda olan varlıktır. Peygamber efendimizin bulunduğu bir meclise imtihan gereği gönderilen iblis, ayrıca yüce Rabbimizin emri doğrultusunda birçok peygamberlere görünüp çeşitli konularda ibret olunması açısından görev almıştır.

İblisin görevi nedir

İblisin görevi nedir

İblisin Görevi Nedir?

İnsanlığın en büyük düşmanı olan iblisin en temel görevi, insanlığın islam dairesinden uzaklaşıp ahiret hayatını unutmasını sağlamaktadır. Şeytan ve diğer kafir varlıkların lideri konumda bulunan iblis, yaratıldığı günden buyana yalnızca Ademoğlunun ahiret hayatında sonsuz hüsrana uğraması için gayret göstermiş ve göstermeye de Allah’ın izni ile devam edecektir.

İblis Ahirette Cehennemde Sonsuza Kadar Mı Azap Görecektir?

Kafir olduğundan dolayı elbette ki iblis kime denir görevi nedir dünya imtihanı bittikten sonra ve insanlar mahşer meydanında hesaba çekildikten sonra iblis de sonsuza kadar cehennem yurdunda azaba uğratılacaktır. Birçok sahih hadis kaynaklarında iblisin mahşer meydanında görünmesi ile birlikte, cehennem ahli olan insanlar tarafından ona hesap sorulacağı, ancak iblisin bu hesaba karşılık olarak ona uyan insanlara ”beni dünyada gördünüz mü, ben size sadece vesvese verdim, siz kendi isteğiniz doğrultusunda Allah ve resulünden uzaklaştınız” şeklinde olacaktır.

İblis Allah’a Neden İsyan Etti?

İblisin yüce Allah’a isyan etmesinin nedeni, yüce Rabbimizin İblise hazreti Adem peygambere secde etmesi emrini vermesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu ilahi emir ile birlikte böbürlenen iblis, kendisinin ateşten, hazreti Adem (a.s)’ın ise, topraktan yaratıldığı iddiası ile Allah’ın emrine karşı çıkarak isyan etmiştir. Bu eylemi üzerine Allah tarafından sonsuza kadar lanet edilerek ilahi imtihan gereği iblis yeryüzüne gönderilmiştir.

İblis İnsanlara Neden Görünmemektedir?

İblisin insanlara görünmemesi elbette ki ilahi imtihan gereğidir. Peki ya iblis kime denir görevi nedir? İmtihan dünyasında bulunduğumuzdan ve  bu bakımdan iblisin peygamberler dışında sıradan insanlara görünmesi, dünya imtihanının anlamsız kalmasına neden olduğundan bu durumun ilahi adalet ve imtihan gereği gerçekleşmesi söz konusu olmamaktadır.

İblisin Ordusu Var Mı

İblisin Ordusu Var Mı

İblisin Ordusu Bulunuyor Mu?

Meleklerde olduğu gibi iblisin de kendine göre şeytanlardan, ifritlerden, kafir cinni varlıklardan ve diğer şerli varlıklardan oluşan ordusu bulunmaktadır. Bu konu hakkında peygamber efendimiz tarafından buyurulduğu üzere, iblisin yılın bazı dönemlerinde denizin üzerinde tahtını kurduğu ve askerleri olan şeytanlardan ve diğer şerli varlıklardan o günde insanlara ne gibi kötülükler yapabildiği hakkında durum raporu tarzında bir toplantı gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Bu göre, rahmani varlıklarda olduğu gibi, şeytani varlıklarda da belirli dönemlerde toplantılar, analizler gibi durum raporları yapılabilmektedir.

İnsanlara Vesvese Veren İblis Midir?

İnsanlara vesveseler veren iblis değildir, iblisin askerleri olan şeytanlardır. İblis kime denir görevi nedir sorusuna verilecek en iyi cevap şeytanların en büyüğü konumunda bulunan  şeytanlar ve diğer şerli varlıkları yöneten ve emri altına alınan Allah ve resulüne savaş açan ilk isyankar kafir varlıktır.

İblisin Hoşlandığı Şeyler

İblisin Hoşlandığı Şeyler

İblisin En Çok Hoşlandığı Şeyler Nelerdir?

İblis Kime Denir, Görevi Nedir? sorusunu cevaplamıştık şimdide İblis’in hoşlandıklarına gelelim. Genel itibariyle  Allah‘ın emirleri doğrultusunda yaşamayan ve günahlara dalan tüm insanlardan hoşlanmaktadır. Ancak, özellikle de Ademoğlu’nun çoğalmasına tahammül edememesi sebebiyle iblis en çok eşler arasında problemlerin meydana gelmesine ve boşanmaların oluşmasına sevinmektedir.

Çünkü bu durumda insanların cinsel münasebete girememesi ve dolaysıyla çoğalamamasına neden olduğundan iblisin en çok hoşlandığı durumdur. Bu sebeple de, iblis insanların aralarındaki cinsel münasabetlerin kesilmesi için ümmü sübyan adını alan dişi bir şeytan askerini görevlendirmiş ve ayrıca bazı türden şeytan askerlerini özellikle de bu konuda görevlendirmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir