İnanç Psikolojisi

İnanç psikolojisi; inanç faktörünün insan psikolojisi üzerindeki etkileri olumlu ya da olumsuz sayamayacağımız veya sınıflandıramayacağımız kadar çoktur ve kişinin tercihinde olan bir özgürlük olduğu için yönlendirilmesi oldukça güçtür bu nedenle inanç konusu alanında profesyonel kişilerle beraber çalışılmalıdır.

inanç psikolojisi

Paylaş

İnanç psikolojisi; inanç faktörünün insan psikolojisi üzerindeki etkileri olumlu ya da olumsuz sayamayacağımız veya sınıflandıramayacağımız kadar çoktur ve kişinin tercihinde olan bir özgürlük olduğu için yönlendirilmesi oldukça güçtür bu nedenle inanç konusu alanında profesyonel kişilerle beraber çalışılmalıdır.

Psikoloji ve İnanç İlişkisi

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolojiye göre davranışın birden çok nedeni vardır ve davranışın oluşumu bir sürece tabidir. İnanç ise herhangi bir düşünceye, varlığa, kısaca özel bir anlam atfettiğiniz bir olguya çok derin bir şekilde bağlanma ve onu yüceltme eylemidir. İnanç psikolojisi kısaca inanmak eyleminin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin inceler

Din Psikolojisi Ve İnanç İlişkisi

Din psikolojisi, psikoloji bilimine ait bir branş olup araştırma konusu dini duygu ve düşüncenin davranış üzerindeki etkileridir. Bu durumda inanç eylemi din psikolojisi ile ilişkilendirilebilecek bir kavram gibi görünse de, herhangi bir din ya da inanış olgusu ile karıştırılmamalıdır.

 İnanç Psikolojisi Bir Dini Temsil Etmez

Psikoloji ve inanç ilişkisini açıklarken yapılan en yaygın hata inanç kavramını bir dine atfetmektir. Oysa inanç burada herhangi bir dini temsil etmez, sizin inandığınız olgu her ne ise onun psikolojiniz üzerindeki etkisi araştırılır. Örnek vermek gerekirse, abdest alarak veya namaz kılarak günahlarından arındığını ve bağışlandığını düşünerek kaygı seviyesini azaltan bir kişi için, namaz ibadetinin insan psikolojisi üzerindeki etkisini araştırmak isterseniz bunu din psikolojisinin yöntemlerini kullanarak yapabilirsiniz, ancak araştırmak istediğiniz konu bağışlanmaya olan inancın psikoloji üzerindeki etkisini ölçmek ise bu konuda inanç psikolojisi’nin verilerinden yararlanırsınız. Örnekte anlatılmak istenen aslında din ve inanç kavramları birbirine oldukça yakın olması buna rağmen psikolojik açıdan farklı yaklaşım biçimlerini barındırmasıdır

İnanç Davranışı Şekillendiren Temel Bir Olgudur

Bir davranışı birçok şekilde değiştirebilirsiniz örneğin klasik koşullama yöntemi ile bir hayvana çeşitli oyunlar öğretebilirsiniz ya da edimsel koşullama yöntemini çocuğunuzu disiplin etmede kullanabilirsiniz, ancak bir kişinin davranışını değiştirmek istiyorsanız o davranış biçimine ait geliştirdiği inanca dair bakış açısını değiştirmek, davranışın değişiminde çok daha kalıcı bir çözüm olacaktır. Örneğin, kişi matematik dersinde başarılı olamayacağına inanıyorsa o derse olan ilgisi yetersiz kalacağından algı, dikkat yönetme ve çaba gösterme gibi psikolojik kökenli becerileri yeterince kullanmaktan kaçınacaktır oysa kişiye özgü farklı yöntem ve motivasyon teknikleri ile kişinin matematik dersinde yapabileceklerine dair inancı geliştirilirse, kişinin performansındaki artış diğer metotlardan daha kalıcı olacaktır çünkü inanç (inanç psikolojisi) içsel bir motivasyondur ve kaynağı dış faktörler değildir. Aynı örneği, kişinin kendisini yetersiz biri olarak değerlendirmesine olan inancını inceleyerek de kullanabiliriz, şayet kişi bir çok konuda başarısız olacağına inanıyorsa onu dış etkenlerle motive etmeye çalışmak oldukça fazla kaynağı süresiz olarak kullanmak zorunluluğu anlamına gelmektedir ki bu neredeyse imkansızdır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir