İşgal ve Fetih Arasındaki Fark

İşgal ve Fetih Arasındaki Fark nedir? İşgal; gittiği bir yeri ele geçirmek, harabeye çevirmek demektir. Kur'anı Kerim'e bakılacak olursa işgalci olarak anlatılan ilk kavim Ad Kavmi'dir.

Paylaş

İşgal ve Fetih Arasındaki Fark nedir? İşgal; gittiği bir yeri ele geçirmek, harabeye çevirmek demektir. Kur’anı Kerim‘e bakılacak olursa işgalci olarak anlatılan ilk kavim Ad Kavmi’dir. Bunun tek sebebi ise, maddi imkanlarının sınırsızlığı, refahın, lüksün, arzu ve ihtiraslarının doyumsuzluğu idi. Aslına bakılacak olursa bu sadece Ad Kavmi için geçerli bir haslet değildir. Bilakis günümüz zamanında söz konusu olan imkanlara sahip olup da manevi hiç bir zenginliği olmayan bütün toplumların karakteridir.

Bir kavim İlahi vahyin ışığında olmaksızın mal, mülk, para, evlat ve güç gibi imkanlara sahip olunca azgınlaşır. İlahi bir emir almadığı için de kendi başına buyruk olup tuğyan eder. Nitekim ayeti kerime de ; -Hayır, gerçekten insan, kendini müstağni görünce azıp haddini aşar. (Alak Süresi 6-7) diye buyrulmaktadır. İşgalcilerin asıl amaçları gittikleri yerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürüp kendi ülkelerine görünrmektir. Amaçları sadece bu olduğu için orada yaşayan insanların yararı için hiç bir faaliyette bulunmazlar. Aksine orada yaşayan halka iyilik yapıyormuş gibi gösterip, sömürme işleminde onlardan faydalanmaktadırlar. Fetih ise ; esas itibarı ile İslam’a mahsus bir terimdir.

Feth İslam İçindir

İşgal ve Fetih Arasındaki Fark üzerinde Fetih, gidilen yerin toplumunu islam ile temas haline getirme ve İslam‘a uygun bir yaşam geçirmelerini sağlamaktır. Gidilen yerlerin toprak zenginlikleri asla göz önünde bulundurulmaz. Sadece Allah’ın ismini yüceltmek, İslamı yaymak ve buna engel teşkil eden sebepleri ortadan kaldırmaktır. Amaç sadece bu olunca feth edilen yerin yöneticisi dahi halk memnun olduğu müddetçe değiştirilmez. Feth edilen ülke yönetimi, verilen hizmetlerin devamı için belli bir vergiye tabi tutulur. Buda tabi ki İslamın ön gördüğü ölçülerle yapılır. Feth için gidilen yerlerde amaç sadece İlahi Kelimetullah olunca gayri müslimler İslam’a davet edilir. Bu davet asla zorla gerçekleştirilmez.

İnsanlar kendi dil, din ve kültürlerini değiştirmeden de devam ederler. Bu fetihler de elbette ki ganimetler de elde edilir. Fakat bu ganimetler sömürge gibi süreklilik göstermez. Şartlara bağlı olarak bir defaya mahsustur. Dolayısıyla ganimet sonuçtur, hedef değil. İşgal ve fetih arasında ki farka gelince de birinde “baskı” diğerinde “ikna” metodu vardır. Biri “ben” kavgası verirken diğeri “biz” der. Birinin temeline “madde” yerleşmişken, diğeri “mana” ile temelini güzelleştiriyor. Birinin kaynağı “nefis” iken, öteki “akıl ve kalp” açılımındadır. Biri “Batıl Medeniyet” diye isimlendirilirken, diğeri “Hak Medeniyeti” olarak bütünleşmiştir.

Sonuç olarak İşgal ve Fetih Arasındaki Fark sorusunun cevabı; İşgaller sadece şeytanın vesvesesiyle gerçekleşirken, Fetihler “Allah’ın Rızasını kazanmak için yapılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir