İslam Dininde Aile

İslam dininde aile nasıldır? Aile, erkek ve kadının asil bir duygu ile bir araya getiren ve birleştiren, bedensel açıdan sükûn ruhsal açıdan tatmine kavuşturan en toplumun küçük kuruluşudur.

Paylaş

İslam dininde aile nasıldır? Aile, erkek ve kadının asil bir duygu ile bir araya getiren ve birleştiren, bedensel açıdan sükûn ruhsal açıdan tatmine kavuşturan en toplumun küçük kuruluşudur. Aile birliği içinde bulunan kişi doğal olarak cemiyet yaşamına hazırlanır. Sevgi ve saygı, şefkat ve fedakârlık gibi olgular aile birliği içinde gelişir ve sağlam temellere oturur. Mutlulukların ve ıstırapların birlikte yaşandığı bir kurumdur. Güçlü toplumlar ancak güçlü aile yapıları ile mevcut olurlar. Toplumları oluşturan en küçük birim aile bilimidir ve aile ne kadar sağlam ise toplum da o oranda sağlam olur.

İslam Aile Kavramına Önem Verir

İslam dini aileye çok önem vermiş ve yüceltmiştir. İslam’da sosyal hayat islam dininde aile kavramı üzerine kurulmuştur ve ailenin korunmasını istemiştir. Aile kavramına yönelik birçok ayet Kur’an’da yer almıştır.

Dinimiz maddeci bir yaşama yönelen toplumları eleştirir ve aile kavramına gerekli hassasiyetin verilmesini, aile kurulmasını ve bu kurumun dağılmamasını bizlere bildirmiştir. Ailenin nasıl kurulacağını ve devamlılığının nasıl sağlanacağını bildiren prensipleri Allah kitabında açık olarak insanlara bildirmiştir. Gerekli hallerde hem kadına ve hem de erkeğe boşanma hakkı tanımış ama esas olan aile kavramının korunması olduğunu beyan etmiştir.

Evlilik çağına gelen bireylerin evlenmeleri için önlerinin açılması ve onlara yardım edilmesini söylemiştir. Peygamber efendimiz evlenilmesini ve Hristiyan ruhbanlara benzenilmemesi gerektiğini bizlere söylemiştir ve aile kurumuna yönelik birçok hadisi vardır.

İslam Dininde Aile Kavramı

Peygamberimiz  İslam dininde aile için İslam dini evliliği övmüştür ve nefse zulüm eden bekârlığı ise yermiştir. Bekârlık hayatının insanı türlü çeşitli fenalıklara sürükleyeceği de gayet açık olarak belirtilmiştir. İslam dini zina, kumar ve benzeri din dışı eylemleri toplumun ahlaki değerlerini bozan ve altüst eden tehlikeler olarak görmüştür ve insanları bu tehlikelere karşı uyarmıştır. Evlilik kurumunun bu tür fenalıkları önlemede çok önemli bir güç olduğunu açıklamış ve insanların evlenmelerini ve evlilik kurumuna değer vererek sağlam yuvalar kurmalarını istemiştir.

Peygamberimiz aile birliğinin sağlam bir temelde kurulabilmesi için eşler birbirini seçerken sadece fiziksel cazibenin yanında dini ve ahlaki güzelliklerin de ön planda tutulmasını tavsiye ederek bizleri uyarmıştır. Bu tür değerler üzerine bina edilmeyen evliliklerde çok çabuk çatlaklar ve kırılmalar oluşur ve evlilikler kısa sürede sonlanır.

İslam Dininde Aile yuvasının sağlam şekilde devam etmesi için eşlere vazifeler yükleyen dinimiz bu konunun altını birçok ayette çizmiştir. Kadın ve erkeğe düşen görevlerin içtenlikle yapılmasını belirtmiştir. Kadının yapması gerekenleri ve erkeğin yapması gerekenleri ayrıntısı ile çeşitli ayetlerle ortaya koymuştur.

İslam dini aile kurumunu başka toplumlara nazaran farklı yere koyar ve aileyi adeta yüce Allah’a yaklaştıran bir mabet haline getirir. Bu mabet içerisinde Allah’ın emirlerine uygun olarak gerçekleştirilen her bir eylem ibadet mertebesindedir. Karşılıklı sevgi saygı, çocuk doğurma ve büyütme, anne ve babaya saygı ve hürmet ve ayrıca cinsel ilişki bile adeta ibadet derecesindedir.

Toplum yapısının sağlamlığını doğrudan ilgilendiren aile kurumunun önemi dinimiz İslam’da (islam dininde aile) özellikle belirtilmiş ve bu konuya ilişkin Kur’an’da birçok ayet yer almıştır. Müminler bu ayetleri defalarca okumalı ve varsa yanlışları bu ayetler ışığında hatalarını düzeltmeli, hatalarından vaz geçmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir