İslam Dinine Göre Musa Aleyhisselam

Musa peygamber Beni İsrail’den İmran’ın oğludur ve Mısır’da doğmuştur.

hazreti musa peygamber

Paylaş

Musa peygamber Beni İsrail’den İmran’ın oğludur ve Mısır’da doğmuştur. O dönemlerde İsrail oğullarının sayısı Mısır’da artmış ve 12 kabile halinde yaşar durumda idiler. Yaşayan bu insanlara ö dönemde Beni İsrail Esbatı deniliyordu. Böylesine kalabalık hale gelmeleri aynı bölgede yaşayan Kıptileri rahatsız eder olmuştu. Onlara eziyet ediyorlardı ve atalarının yaşamış olduğu yer olan Kenan iline gitmelerine sürekli engel oluyorlardı.

Bu dönemlerde Mısır kâhinlerinden bir zat Firavuna giderek İsrail oğullarından doğacak bir çocuğun Mısır devletinin çökmesine sebep olacağı bilgisini verdi. Bu kâhinin söylediklerine itibar edip inanan Firavun İsrail oğullarından doğan her erkek çocuğun öldürülmesini istedi. İşte, Hazreti Musa peygamber de tam bu dönemde dünyaya gelmiştir. Oğlunun öldürülmemesi için annesi Musa’yı bir sandık içerisine koymuş ve Nil nehrine bırakmıştır. Daha sonra sandık nehrin bir kenarında durmuş ve Firavunun karısı olan Asiye bu sandığı buldu ve açtı. Sandığın içerisindeki bu nurlu çocuğu Asiye çok sevmiş ve onu evlat edinerek himayesine almıştır. Musa’nın annesi daha sonra bir yolunu bularak kendisini Musa’ya sütannesi seçtirmeyi başarmıştır.

Hazreti Musa ileride kendisine düşman olacak Firavunun sarayında büyüdü ve günün birinde İsrail oğullarından biri ile kavga eden bir Kıpti’ye tokat atmış ve yere düşürerek ölümüne neden olmuştu. Musa yapmış olduğu bu davranıştan ötürü çok büyük bir pişmanlık içine girdi. Firavundan korktu ve Medyan şehrine kaçtı. Burada Şuayip peygamberin kızı olan Safra ile evlendi. Daha sonra karısı ile beraber Mısır’a dönmek maksadı ile yola koyuldu. Yolculuklarının bir yerinde Musa Tur dağına çıktı. Tur dağında iken Musa Allah’ın hitabına muhatap ve mazhar oldu ve kendisine peygamberlik verildiğini öğrendi. Abisi Harun ile beraber Firavunu İslam’a çağırma görevi kendisine verildi.

O dönemde Mısır’da büyücülük çok yaygındı ve büyücülük çok ileri düzeydeydi ve büyücülere çok önem veriliyordu. Musa’nın elinde taşıdığı asa Allah’ın izni ile dilediği zaman ile ejderhaya dönüşebiliyordu. Firavun Musa’nın gösterdiği bu mucizelere elbette itibar etmedi ve onları bir büyü zannetti. Ve hemen kendi büyücülerini çağırdı. Bu büyücülerin tamamı Musa’ya meydan okumak istediler. Fakat büyücülerin tamamı Musa’nın asasının ejderhaya dönüştüğünü görünce hepsi iman ettiler. Bunun bir büyü olmadığını hemen anladılar ve kendi yaptıkları gibi bir aldatmaca değil gerçek bir şey olduğunu anladılar ve imana geldiler.

Elbette kendisinin tanrı olduğunu savunan Firavun ile Kıpti’ler Musa’yı büyücülükle ve sahtekarlıkla suçladılar ve iman etmediler.

 İslam Dinine Göre Musa Aleyhisselam

Ardından Musa peygamber İsrail oğullarını alarak Mısır’dan kaçtı. Firavun ve orduları hemen İsrail oğullarını yakalamak için peşlerine düştü. Musa peygamber ve beraberindeki İsrail oğulları bir süre sonra Süveyş denizinin kenarına ulaştı ve yol artık bitmişti. Ve arkalarından Firavunun geldiğini bildiğinden kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Bu esnada asasını Allah’ın izni ile yere vurdu ve Allah’ın mucizesi tekrar tecelli ederek ve Süveyş denizi 12 yola ayrıldı. İsrail oğullarının her bir kolu bu yollardan birisine girdi ve karşı tarafa geçti. Firavun ve askerleri de açılan bu yollara girdi ve karşı kıyıya geçmek için yürüyüşe girişti. Ancak Firavun ve adamları denizin tam ortasında iken sular birden kapandı ve Firavunla beraber bütün askerleri boğularak öldüler. Bir süre sonra tanrılık iddiasında olan Firavunun cesedi sahile vurdu. Tanrılık iddiasında olan ve kendini tanrı ilan eden Firavun hem oradaki insanlar için ve hem de gelecek nesiller için büyük bir ibret tablosu oldu.

İsa bu sayede Firavundan kurtuldu ve beraberindekilerle birlikte salimen Tiyh sahrasına. İsrail oğullarını orada bıraktı ve Tur dağına çıktı ve burada 40 gün boyunca Allah’a dualarla beraber ibadet etti. Yüce Allah’ın hitabına mazhar oldu ve kendisine Tevrat verildi.

Musa tekrar geri döndüğünde İsrail oğullarının çoğunun altından yapılma bir buzağıya taptığını gördü ve bu durum karşısında çok üzüntü duydu. İsrail oğulları Musa’nın geride bıraktığı Harun Peygamberin hiçbir öğüdünü dinlememiş ve böylesine bir sapkınlığın içine girmişlerdi. Ancak sonrasında İsrail oğulları tövbekar oldular ve bağışlanma dilediler ve de bu dilekleri kabul oldu.

Musa peygamber rivayetlere bakılırsa Kenan iline yakın bir yerde 120 yaşında iken vefat etmiştir. Mısırdan çıkışının kırkıncı yılına rastladığı söylenir.

Musa’nın isimlerinden birisi de “Kelimullah”tır. Allah ile arada hiç bir vasıta bulunmadan ve niteliği asla bilinmeyen bir biçimde doğrudan konuştuğu için hazreti Musa’ya bu ad verilmiştir. O güne kadar hep dağınık bir halde yaşamış olan İsrail oğullarını bir araya toplamış, onları esaretten kurtarmış ve özgürlüklerine kavuşturmuştur. Fakat daha sonraki dönemlerde İsrail oğulları birçok defa yoldan çıkmıştır, sapmıştır ve gerçek dinlerini unutmuşlardır. Esaretten esarete düşerek uzun yıllar bir devlet sahibi olamamışlardır.

Musa peygamber büyük peygamberlerden biridir ve İslamiyet’te olduğu gibi Hristiyanlık ve Musevilik açısından da peygamber olarak kabul edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir